תנועת הקיבוץ הדתי

אור דולק בבית הכנסת

מועד התחלה: יום חמישי , 09/11/2017 , 00:00
מועד סיום: יום שישי , 10/11/2017 , 00:00
מקום האירוע: