פורום ההנהלה הכלכלית

פורום ההנהגה הכלכלית של הקיבוץ הדתי

בפורום ההנהגה הכלכלית של משקי הקיבוץ הדתי משתתפים מרכזי המשקים, מנהלי העסקים, הגזברים ומנהלי הכספים ויו"ר כלכליים של קיבוצי ומושבי התנועה.

להנהגה כלכלית תנועתית המורכבת מהמנהיגות הכלכלית והעסקית במשקים, יש תועלות פוטנציאליות גם ברמת כלל התנועה והשפעות מצופות עד רמת הפרט בקיבוץ ובמושב.

 

 

מטרות הפורום

המטרות ששמנו לנגד עינינו בהקמת הפורום הם:

  1. קיום למידת עמיתים בנושאים שונים המעסיקים את המשקים והזמנה להיוועצות מובנית בסוגיות מקצועיות.
  2. מפגש של בעלי התפקידים עם סוגיות שעל סדר היום [גם אם כרגע לא על שולחנם], קיום חשיבה משותפת ושיטתית שמגבירה מעורבות, שותפות וזיקה; כחלק מבניית יכולת ומסוגלות תפקודית לקראת אתגרים ויעדים שונים של ההנהגות ושל היישובים.
  3. יצירת דינמיקה של רישות אפקטיבי ואדוות הפועלות למען המטרות, באמצעות העמקת הכרות, הערכה הדדית, אמון ותחושת שייכות וקידום הזדמנויות לשיתופי פעולה עסקיים.
  4. סיוע, דיוק וגיבוש עמדות תנועתיות ביחס לסוגיות כלכליות שונות ברמה הלאומית העולות מעת לעת.

 

מפגשי הפורום

הפורום מתכנס אחת לכשישה שבועות באחד מיישובי התנועה, ומתמקד בדיון בנושאי ליבה שעל סדר היום במרחב הכפרי בכלל ובקיבוצי התנועה בפרט. מפגשי הפורום מונחים ע"י יפעת ניימן יועצת ארגונית, מנחה ומרצה בעולם העסקי, במגזר הציבורי ועם קהילות וקבוצות ניהול.