רגולציה

תכנית העבודה לשנת 2023 עומדת בסימן ריענון שליחות התנועה

מכשירים את
דור המחר

מחלקת חינוך מעניקה ליווי ונותנת מענה מקצועי למערכות חינוך חברתי וגיה"ר, לקשיים שעולים מהשטח.

מטה התנועה דואג לייצוג הקיבוצים מול משרדי ממשלה, מועצה, קהילה.

סדנאות
חינוך

אחת לשנה, לקראת חופשת הקיץ, נפגשים כל צוותי החינוך ליום או יומיים של הכשרה בתחומים שונים, באווירה טובה. המשתתפים מעידים על תכנים משמעותיים, הנאה ותחושת שייכות שהימים הללו מייצרים

מכשירים את
דור המחר

העבודה החינוכית בקיבוצים היא עבודה ייחודית שיש בה אתגרים וסיפוק רב