היסטוריה

שנה בשנה

נקודות ציון בתולדות תנועת הקיבוץ הדתי

מימים ראשונים ועד תש"ס | 2000

עריכה והכנה: דינה ספראי, ארכיון הקבה"ד (לפי החוברת "שנה בשנה" מאת צבי וגנר)

האידיאולוגיה של הקבוצה הדתית צמחה בשנות העשרים בו זמנית בארץ-ישראל, בגרמניה, וגם בגליציה ובבוקובינה. התוצאה המעשית היתה הקמת "קיבוצי הכשרה" בגרמניה, בפולין וברומניה, והתארגנות הקבוצות הראשונות בארץ.

הנוער הדתי, שחלם על "חיי צדק ויושר על פי התורה, הושפע לא מעט מתנועת "החלוץ" והקמתן של דגניה ועין-חרוד. הבח"ד - תנועת הנוער הדתית שנוסדה ב-1928 בגרמניה, גרמה לתפנית בנושא ההתיישבות הדתית החקלאית בארץ והכשירה את הקרקע להקמת חוות ההכשרה ב"רודגס", גרמניה. את הבניין שכרו החלוצים הדתיים הראשונים. שם הקימו את תנועת הבח"ד והכינו עתודה להתיישבות דתית בארץ.

העשור הראשון

תר"ץ - ת"ש 1929 - 1939

בתמונה: הקיבוץ הראשון בפתח-תקווה (היום בי"ס "אמית")
בתמונה: לאה וישראל גרשטיין (יורב) בקבוצת שח"ל

תר"צ 1929

רודגס

הקמת קבוצת רודגס בגרמנה. המייסדים: 11 צעירים דתיים מגרמניה שעשו הסבה לחקלאות בחוות ההכשרה, וחלמו על חלוציות דתית בארץ.

שח"ל

קבוצת חלוצים דתיים מפולין ומרומניה מגיעה לרחובות קצת אחרי קבוצת רודגס, ומקימה שם את: קבוצת שח"ל (על שם הרב שמואל חיים לנדוי).

תרצ"ד 1933-34

יעב"ץ - משמר השרון

קבוצה דתית נוספת מגרמניה, שעמדה בקשר הדוק עם "רודגס" התיישבה בכפר יעב"ץ (ע"י תל מונד). הקבוצה כונתה "משמר השרון".

בתמונה: קבוצת אברהם, המחנה ליד כפר פינס

תרצ"ה 1934-35

קבוצת אברהם

החברים הראשונים של "קבוצת אברהם" (על שם הרב אברהם יצחק הכהן קוק), שהתארגנה בסלאבקוב שבפולין, עולים לארץ, ואחרי תקופת הכשרה קצרה בקב' שח"ל ברחובות, מקימים מחנה ליד כפר פינס. (הגלגול הראשון של כפר עציון).

קבוצת רמת השומרון

קבוצת "רמת השומרון" המורכבת מחלוצים דתיים שעלו מגרמניה וצ'כיה מתארגנת במחנה ליד פרדס-חנה. (המיקום הראשון של "בארות יצחק")

הקמת ה"חבר"

הקיבוצים רודגס, שח"ל, יעבץ, קב' אברהם ורמת השומרון מקימים גוף משותף בשם: "חבר הקבוצות של הפועל-המזרחי". כעבור 4 שנים נרשם הגוף כאיגוד בשם: "הקיבוץ הדתי, איגוד הקבוצות של הפועל המזרחי". מטרות האגודה: התיישבות משותפת של כל חברי הקיבוץ הדתי ביישובים קבוצתיים, על יסודות של עבודה עצמית ושמירת מצוות הדת והמסורת העברית.

בתמונה: "תחבורה" בקבוצת אריה

תרצ"ו 1935-36

קבוצת אריה

קבוצת אריה" המורכבת בחלקה הגדול מבני נוער שעלו מגרמניה ועברו הכשרה בקב' רודגס, עוברת למחנה עבודה בכפר יונה ומשם לחדרה.

בתמונה: הבית ב”זרעיא”. הבניין היחיד שהיה במקום

תרצ"ז 1936-37

טירת צבי

קבוצה מורכבת מחברי שח"ל, רודגס ויעב"ץ מתיישבת בדרום עמק בית שאן, במסגרת "חומה ומגדל". לנקודה ניתן השם "טירת צבי" (על שם הרב צבי קאלישר). טירת צבי היה הקיבוץ הראשון שמגיע למקום הקבע שלו.

בתמונה: חתונה ב"אמונים". החתן מתעכב.. ציירה מרים אשר

תרצ"ח 1937-38

קבוצת אמונים

שלוש חברות נוער, מרודגס, משדה יעקב וממפרץ חיפה מתארגנות לקבוצה בשם "אמונים" ליד ראשון לציון. קבוצת "אמונים" - מייסדי עין הנצי"ב.

בתמונה: סיור בכפר הנוער הדתי, 1934: שמואל פרסלר יוסף וייץ מנחם אוסישקין, אלכסנדר אדלר, רודי הרץ

תרצ"ט 1938-39

'כפר הנוער הדתי' ליד כפר חסידים.

עם עלות הנאציזם התארגנה "עליית הנוער" כאשר כל תנועה מקבלת אישורי עליה לפי גודלה. ההפתעה הגדולה היתה ששליש מהנרשמים היו שייכים לבח"ד. מכיוון שלא היה ביכולתם של הקיבוצים הדתיים לקלוט את זרם הנרשמים, יזם הקיבוץ הדתי הקמה של כפר לנוער דתי - "כפר הנוער הדתי" (ליד כפר חסידים). בין מייסדי כפר הנוער הדתי דוד אנטרילגטור (בית אריה) אברהם הרץ ומשה אונא. בתמונה: "רודגס" גרמניה כפר הנוער הדתי הוקם ביוזמתם של חברי קב' רודגס, אשר עמלו קשה במשך שנים אחדות עד שהצליחו להשיג את הקרקע, התכניות, התקציבים והצוות להפעלתו.

עלונים

הגיליון הראשון של 'עלונים' ירחון הקיבוץ הדתי יוצא לאור. העיתון יוצא כמעט ברצף עד היום.
הגליון נקרא 'עלונים' עד שנת תרצ"ח, הופך ל'ידיעות הקיבוץ' עד שנת תש"י, ומשתנה ל'עמודים' עד היום)

שדה אליהו

קבוצת אריה עולה להתיישבות בעמק בית שאן, ומקבלת את השם "שדה אליהו" (על שם הרב אליהו גוטמכר). עם עלייתה של שדה אליהו הוקם היסוד לגוש ההתיישבותי הראשון של הקיבוץ הדתי.