תנועת הקיבוץ הדתי

כנס קואליצית האירגונים הדתיים למאבק בזנות

מועד התחלה: יום רביעי , 24/01/2018 , 20:00
מועד סיום: יום רביעי , 24/01/2018 , 00:00
מקום האירוע: בית המזרחי העולמי, ירושלים