תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי - עמוד"ש 552

22/04/2021
בס"ד, ט' באייר תשפ"א
שלום רב,

מתחברים בתנועה- במגדל עוז 
 במסגרת ה'מסע בשטח' של המזכירות הפעילה, ביקרנוהשבוע במגדל עוז, קיבוץ העומד בפני אתגרים בתחומים שונים: ההצבעה על מודל השינוי שאחד המניעים המרכזיים שלו הוא הצורך בקליטה וצמ"ד לקיבוץ הקטן והמתבגר.  במקביל עוסקים בקידום תב"ע חדשה ועדכנית
לקיבוץ כדי להשפיע באופן פרואקטיבי על ההתפתחות של מגדל עוז בעתיד, ולהתמודד באופן חיובי ופעיל גם עם לחצים ותוכניות אזוריות 'שכנות', כגון שכונת 'נופי השחר' שמקדמת המוא"ז ומשרד השיכון. נושא התכנון האזורי משיק גם להשפעת תכנית האב על השטחים החקלאיים של קיבוצי הגוש ומ גדל עוז בתוכם. בנוסף נדרשת הסדרת חוב לחטיבה להתיישבות, שמעיק על התפתחות מגדל עוז.בכל אלו נדרש ומתקיים גם הסיוע התנועתי, באופן שיטתי ורציף יחד עם האירגון האזורי 'משקי דרום'. בשיחה עלו גם החוזקות של מגדל עוז- חוסן ויכולת התמודדות 
עם משברים לאורך השנים, הון חברתי, תחושת ערבות הדדית, יכולת לנהל שיח מכבד בתוך מחל וקת,צניעות ופשטות, התגייסות למשימות לאומיות בתנאים מורכבים. בפגישה עלו גם נושאים שונים ברמת השירותים התנועתיים בכלכלה ובחברה, וחשיבותם עבור מגדל עוז ועסקנו גם בשאלה כיצד מחברים את הדור הצ עי ר לתנועה .היה מפגש מחבר וחשוב עבור כולנו.

 אתר בהתחדשות
 החודש נפרדנו מג'רמי מייזל ,מנהל אתר הקיבוץ הדתי .שיצא לדרך חדשה. במזכירות הפעילה הוחלט להפעיל את פעילות האתר למינימום ההכרחי על ידי חברת מגוון,
;ולהקדיש את התקופה הקרובהלתהליך שיעסוק בבירור הצרכים של התנועה ותפקידו של האתר, על פי אפיון מעמיק ומקצועי שמתבצע בימים אלו בעזרתה של נטע שפיר. בסיומו של תהליך ניתוח 'הסיפור שלהתנועה' על כל מרכיביו, יתגבשו ויתחדדו הצרכים המגוונים של התנועה – הן כלפי פנים – הקיבוצים והחברים, והן כלפי חוץ – כל מי שיש לו עניין בהכרות ובקשר עם התנועה ו/או עם קיבוציה. התוצר הסופי עשוי להיות שדרוג ועיצוב מחודש של האתר הקיים, או הקמת אתר חדש על בסיסו. אנו מאחלים לג'רמי הצלחה בדרכו החדשה ולנו ,תנועת הקיבוץ הדתי, שנצליח לצאת מהתהליך עם תוצר משמעותי וטוב.

 שבת המודעות לשכול האזרחי
 - השבת הקרובה ,פרשת אחרי מות-קדושים, 
 תהיה שבתמיוחדת שבה נחבק ונעטוף את משפחות השכול האזרחי החיות בקרבנו. בשבת זו נעוררמודעות כיחידים וכקהילות לאותן משפחות ו נעביר אליהן את המסר שהן לא לבד. אנו מזמינים את כל קהילות הקיבוץ הדתי להצטר ף ליוזמה ולקבל רעיונות וחומרים ליישומ ה בקישור המצורף: https://forms.gle/R7HGfMQ1pC9eqdTZ7


שבת שלום,

אמיתי פורט וחברי המזכירות הפעילה


מסמכים מצורפים

עמוד"ש 552 להורדה והדפסה
חסר רכיב