תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי - עמוד"ש 543

11/02/2021
כ"ט בשבט, תשפ"א

שלום רב,

מגן קיבוץ
בימים אלה מתמודדות הקהילות שלנו בקיבוצים כמו, קהילות וקבוצות אחרות בישראל, בסוגיות שונות הנוגעות לשאלת החיסונים. חלק מהציבור לא התחסן מסיבות שונות. לא ניתן לחייב או לנקוט סנקציות אך הנושא חשוב, בוער, ודורש התייחסות מערכתית, לפחות מצד ההסברה והתודעה. לשם כך יזמה מחלקת בריאות ורווחה בתק"צ, בשיתוף עם הקבה"ד מפגש עיון ולמידה ביום ראשון הקרוב (14.2.2021). במפגש ישתתפו פרופ' נדב דוידוביץ' – מנהל ביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, הרב איתמר חייקין (מכינת רוח השדה), ועו"ד מירב ניב. פרטים, קישור ולוחות זמנים באתר הקיבוץ הדתי.

שינויים במערך רישום למעונות בקיבוצים
בימים אלו נפתחה ההרשמה למעונות הגיל הרך (לידה- 3) של האגף למעונות יום (תמ"ת). הרישום מתבצע דרך אתר האינטרנט בלבד, ולמנהלת המעון (או הרשות) אין דרך לפקח על התהליך. בשונה ממדיניות משרד החינוך ברישום לגני הילדים בה ניתנת עדיפות מוחלטת לתושבי היישוב, אמות המידה לתיעדוף באגף למעונות הן אמות מידה סוציו-אקונומיות וכך עלול להיווצר מצב אבסורדי בו לילדי היישוב לא ימצא פתרון חינוכי בתוך יישוביהם. הליך זה מעמיד את הקיבוצים והמועצות האזוריות במצב שאינו מותאם למבנה הארגוני במגזר הכפרי. בשבועות האחרונים פעלנו יחד עם התנועה הקיבוצית, מרכז השלטון המקומי, ומנהלות המחלקות במועצות האזוריות כדי להכניס לנוהל החדש סעיף שנותן עדיפות ראשונית לתושבי היישוב ברישום. לאחרונה המאמץ נושא פרי ובאגף למעונות היום הוחלט להכניס מרכיב גיאוגרפי. אנו ממליצים לכל המערכות ולהורים להקדים ולהירשם. מערכת החינוך בגיל הרך ביישובים הכפריים ובקיבוצים, מהווה חלק מהותי בבינוי קהילתי ובחוסן היישובי, ואלה יחד מאפשרים את החיים בקהילה שיתופית. ככל שנפעל יחד, כתף אל כתף, נוכל בע"ה לשמר ערכים אלו.

רפת לישראל
במסגרת ישיבת הצוות הכלכלי הוזמנו אביתר דותן ומנש שלום להציג את תאגיד 'רפת לישראל', החדש. התאגיד ישווק במרוכז את החלב למחלבות. הרעיון המרכזי שעמדו בבסיס הקמתו הוא הצורך להיערך לאפשרות שמשטר המכסות יבוטל. במקרה כזה התאגיד ימנע אפשרות שבה המחלבות ינהגו בשיטת 'הפרד ומשול' ויורידו מאד את מחיר החלב ליצרנים. בישיבה סוכם שנציגי התאגיד יקראו לרכזי משק ומנהלי רפתות להיפגש עמם בכדי לשמוע הסבר מפורט על התאגיד ולקבל החלטה אם להצטרף אליו. אנו, פעילי התנועה רואים חשיבות רבה בהצטרפות קיבוצי התנועה לתאגידה, מתוך אחריות אישית וכללית לעתידן של הרפתות הקיבוציות בארץ. הנהלות הקיבוצים מוזמנות לקבוע ישיבה בקיבוץ ולזמן את כל הנוגעים בדבר.

נפגשים בשישי #2
בשבוע שעבר התקיים המפגש השני במסגרת 'נפגשים בשישי' – מפגשי חברים וחברות מהתנועה, עם תוכן רלוונטי וייחודי. במפגש שבשיאו נכחו מעל 90 'זומיסטים', חלקם כללו את שני בני הזוג, שמעו המשתתפים מהרב חזי כהן מישיבת מעלה גלבוע על שתי הפעולות הסותרות אך משלימות זו את זו שבהן צריך לנהוג האדם – לקבל את המציאות מחד, ולפעול להיטיב אותה מאידך, ועל היכולת להוציא מארגז הכלים את הכלי הנכון בכל עת עם השאלה המנחה 'האם יש משהו שאני יכול.ה לעשות עכשיו"? כל זאת מתוך כתביו של ה'בן איש חי'. גם סיפורם המרתק והמרגש של נחמה ויגאל שפילמן הרצוף אתגרים ותובנות, הוליך את השומעים בין רגעים שבהם קבלת המציאות היא הדרך המתאימה להתמודדות, למצבים שבהם יוזמה, פעולה, ואפילו הליכה נגד הכיוון המצופה- מסייעת לשינוי תודעתי משמעותי. על פי תגובות המשתתפים נראה שהשיחות נתנו מענה משמעותי וטוב לזמן המאתגר 'שלנו'. תודות למרצים המופלאים ולמשתתפים. נתראה במפגשים הבאים – כ"א באדר תשפ"א, 5.3.2021 ו כ"ז בניסן תשפ"א, 9.4.2021. פרטים נוספים בהמשך.

מכינת יונתן – הצעד הבא
לפני עשור הוקמה בקיבוץ עלומים מכינה קדם-צבאית ייחודית, ביוזמה, בפעולה וברוח הקיבוץ הדתי, בשותפות עם הקיבוץ. במכינה נחשפים הלומדים והלומדות לשיעורי אמונה, ציונות, פסיכולוגיה, תורה והלכה, כתיבה יוצרת ודרמה, תוך שהם מעורבים בחיי הקהילה, משולבים בענפי הקיבוץ ובמקביל נרתמים להתנדבויות שונות באזור. חניכי המכינה משרתים ללא יוצא מן הכלל, שירות צבאי מלא, כולל יציאה לפיקוד ולקצונה בכל חילות צה"ל. עד היום פועלת המכינה בכיתה אחת ל-50 חניכיה וכיום, לאחר עשור של פעילות, מבקשים מובילי המכינה לבנות בית מדרש וכיתות ולאפשר מענה מכובד למקום התפילה (ספר תורה שנתרם לטובת המכינה, נמצא כרגע בישוב מעגלים וממתין להכנסתו לבניין הקבע החדש). בימים שני-שלישי הקרובים, ג'-ד' אדר תשפ"א 15-16.2.2021, המכינת יוצאת לקמפיין גיוס המונים. בקופת בנין הקבע של המכינה ישנם כ-500,000 ₪ שנאספו ע"י הורי הבוגרים וכדי לסיים את הפרויקט נדרשים עוד מיליון ₪. אנו נקראים לסייע בתרומה לבניין הקבע, מתוך שותפות וההבנה שמכינת יונתן היא חלק ממשפחת הקיבוץ הדתי, ולסייע בהפצה של המיזם על מנת להגיע אל היעד.

המרחב הכפרי והפוליטיקה
ביום ראשון הקרוב (ב' באדר תשפ"א 14.2.2021), נקיים מפגש של ראשי תנועות התיישבות, אירגונים חקלאים, וראשי מועצות אזוריות עם איילת שקד (ימינה), תחת הכותרת "ימינה מתחברת למרחב הכפרי והחקלאי". המטרה היא לעגן את מחוייבות מפלגת ימינה למרחב הכפרי ולחקלאות בישראל, ולקבוע מנגנון מתמשך לביטוי ויישום מחוייבות זו, באמצעות מסמך התחייבות לנושאים מרכזיים שעל סדר היום, והקמת צוות עבודה משותף לנושאים האמורים. ההנחה היא שיש סיכוי גבוה יחסית שימינה יהיו גורם (משפיע?) בממשלה הבאה, וכי אנו בתנועות הקיבוץ הדתי יכולים לתווך את הנושאים החשובים לחקלאות ולמרחב כפרי, באופן טבעי ומועיל. מפגשים דומים התקיימו ויושלמו עם רוב המפלגות הרלבנטיות במפה הפוליטית בישראל. מול מפלגות שמייצגות ציונות דתית באופן ברור ומוצהר, יש לנו יותר יכולת חיבור והשפעה, שאותה ננסה למצות. בהמשך בדעתנו ליזום מפגש (מקוון) עם נציגי המפלגות, שמיועד לציבור החברים בתנועה לכלל תושבי היישובים.

שבת שלום,

אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

מסמכים מצורפים

עמוד"ש 543 להורדה והדפסה
חסר רכיב