תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי - עמוד"ש 537

31/12/2020
ט"ז בטבת, תשפ"א

שלום רב,

פורום מזכירים ומנהלי קהילה- רותם שכטר- מנהלת אגף חברה
אז לקחנו אתנחתא מהעיסוק בתוכניות עבודה ובתקציב (אין ספק שמדובר בתקופה לחוצה למנהלים בקהילות) ונפגשנו בzoom לעסוק בנושא פיתוח משאבים והגדלת העוגה התקציבית. בחלקו הראשון של המפגש שמענו את מור איזמילובסקי סדן, מנהלת תחום יזמות חברתית בעמותת "ארץעיר", שסקרה באופן בהיר ויסודי את נושא העסקים החברתיים בישראל, הציגה מספר מודלים ומיזמים בתחום העסקים החברתיים, והצביעה על כך שהרשת מלאה בדוגמאות ובמודלים ונראה שהדרך האפקטיבית ביותר עבור קיבוץ היא לבחון בכל עסק קטן או יזמות כיצד ניתן לפתח ולהצמיח את הפעילות ואת ההכנסות באמצעות הפיכתו לעסק חברתי. בהמשך שוחחנו עם עומר מגל שמיר, המנהל העסקי של קיבוץ פלך, שהציג דוגמה לעסק חברתי המופעל במסגרת ניהול עסקי של הקיבוץ: "פרדס" – מרכז לחינוך ערכי. שמענו גם סקירה שיטתית ומקצועית מיונית לוריא שעוסקת בפיתוח משאבים בתנועה. יונית התמקדה בנושא תמיכות ממשלתיות שאינם דורשות תיווך של המועצה המקומית. הדגשנו את החשיבות בהכנת תשתית מותאמת לגיוס תמיכות (עמותה, רפרנט ורישום במאגרים), ואת הצורך בחלומות המתורגמים לתוכניות עבודה מפורטות וגמישות. במפגש עלה צורך בקיום מפגש בנושא שבו נדייק את העבודה מול קיבוצי התנועה. בסיום במסגרת – 'זמן תנועה', סקר בקצרה אמיתי פורת את התהליכים בתנועה: ההתארגנות לתוכנית עבודה תנועתית ולתקציב 2021, השינויים בכח האדם וחילופי מזכ"לים בקיץ הקרוב. תודה למור, עומר ויונית. אין ספק שהיה מעורר השראה ונתן כח להניע פעולה.

תרומת היחד – לבית המדרש קבע למדרשת עין הנצי"ב
בשבועות האחרונים השלמנו את חלקו הראשון של 'מסע הקיבוצים' שמיועד להניח (כמו במשכן) אדנים, נדבך ומסד לבית מדרש קבע למדרשת עין הנציב (בשנת ה- 35 להיווסדה). לתפיסתנו, מוסדות החינוך של התנועה מייצגים ומבטאים ערכים ורוח של תורה ועבודה במובנה הרחב והעמוק, ולפיכך מייצגים שותפות רעיונית ומעשית של קיבוצי התנועה וחבריה. במצבים מיוחדים כמו זה של הקמת בית מדרש קבע, אנו מאמינים שהתגייסות משותפת של קיבוצי התנועה, היא מכפיל כוח עבור פיתוח וצמיחת 'בית המדרש' המיוחד, וכל מוסדותינו שיעמדו בפני אתגר דומה, בהווה או בעתיד. המדרשה כבר גייסה מבוגרות וידידים כ- 1.5 מיליון, וכחלק מהמסע אל היעד הגדול- הצבנו יעד נקודתי (מעט שאפתני) לגיוס כ- 1 מיליון ₪ מקיבוצי התנועה. אנו שמחים לבשר כי קיבוץ ראשון כבר תרם כ- 80 א' ₪ וקיבוצים נוספים מתכוונים לתרום כנדבת לב כל קבוצה ויכולתה בעת הזו. התנועה – היא 'ארגון חברתי' עוצמתי שיש לו פריסה ויכולות, ועלינו ללמוד לפעול נכון באמצעותו. זוהי דוגמה נוספת לכוח המשמעותי של תנועה ושל שותפות בין קיבוצים - בעז"ה נעשה בכוח היחד וגם נצליח.

הסכם חלב חדש בדרך לחתימה
בישיבת הצוות הכלכלי (בשבוע שעבר) הוזמנו הנהלות הקיבוצים לדיון של הצוות הכלכלי עם ליאור שמחה (מנכ"ל התאחדות מגדלי בקר) ואיציק שניאור (מנכ"ל מועצת החלב) בנושא המו"מ על מחיר החלב. לשמחתנו ישנן הבנות מתקדמות בין האוצר למשרד החקלאות ויצרני החלב. שנתיים לאחר החתימה על ההסכם הקודם שנגנז בשל חילופי הממשלה, התכנון בענף החלב יימשך בשלוש השנים הקרובות, עם אפשרות הארכה לשנתיים נוספות, באישור שרי החקלאות והאוצר. מנגנון מחיר המטרה יישמר בהתאם על ידי הצעת חוק ממשלתית. 65 אחוז מגידול בצריכת החלב יסופקו על ידי יבוא במכסות ללא מכס, והמתווה יתחיל ב 50 אחוז ויעלה בהדרגה ל 65 אחוז כעבור 3 שנים. יתקיים פיילוט מודל תמיכה ישירה למגדלים מקומיים והגדלת החשיפה ליבוא. שר האוצר חתם על צו פטור מלא ממכס על יבוא חמאה לשנה נוספת בלבד במקום שנתיים. מנהיגי הענף הבהירו שעדיין לא סוכמו דברים עד תומם, אך מקווים שבימים הקרובים יובא ההסכם לחתימה ולאישור מוסדות ההתאחדות.

תזכיר חוק המים והביוב – עוד מסמר בארון החקלאות
התאחדות חקלאי ישראל הביעה בשבוע שעבר התנגדות נחרצת לתזכיר חוק המים והביוב שהוגש על ידי ח"כ זאב אלקין, שר משאבי המים ומשק המים. המחדל העיקרי בתזכיר הוא שינוי מבנה משק המים הארצי והצרת סמכויותיו של רשות המים. תזכיר החוק פוגע בעצמאות רשות המים והופך אותה לגורם מייעץ הכפוף להחלטות משרד ממשלתי. על פי התזכיר ישתנה הרכב מועצת רשות המים באופן שיפגע באיזון החשוב שנקבע בה. לשר תהיה אפשרות לבחור 4 חברים מתוך 9 חברי המועצה, ולצערנו שוב לא יהיה בה נציג מהמגזר החקלאי. התערבות הדרג הנבחר בהחלטות המקצועיות של הרשות, והפיכתה לגורם מייעץ, תעכב ביצוע החלטות מקצועיות ותקפיא פעילויות הכרחיות של הרשות. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה בחקלאים אשר תלויים ברשות המים, בהחלטות ובתכניות הפיתוח שהיא מקדמת. שינוי נוסף שמוצע הוא התערבות השר בקביעת תעריפי מים, ולאור זאת מבקשת ההתאחדות להשאיר את ההחלטות בעניין התעריפים בידיה של רשות המים. בניגוד לתיקון 27 לחוק המים שהווה שינוי פנימי במסגרת החוק, תזכיר החוק הנוכחי מהווה שינוי מהותי של החוק, שינוי שיש להימנע ממנו עקב קונסטלציה פוליטית זאת או אחרת. אין ספק שמשמעות קבלת תזכיר החוק המוצע, תהווה מסמר נוסף בארון של החקלאות בישראל, ועל כן יש להתנגד לה בכל תוקף.

מזמו"ר – ישיבה על תקציב 2021
כפי שדיווחנו, נקיים השבוע ישיבת מזכירות מורחבת (מזמו"ר) לדיון ואישור תקציב 2021 לתנועה. בשנתיים האחרונות (19-20) עמדנו בתכנית התקציב ובעיקרי תכנית ההבראה שהצבנו לעצמנו. שנים אלו תוכננו בזהירות והסתיימו בעודף מסויים שאותו אנו צוברים לקרן (צנועה) לחיסכון, בניין ופיתוח, שבאמצעותה נידרש להקים את משרדי התנועה בשנים הקרובות, להתאים ולפתח את הפעילות, לתמוך במיזמי התנועה ומוסדותיה ועוד. בשנים אלו הגדלנו מעט את המקורות האחרים והפנינו את חלקם מלכתחילה לקרן החיסכון האמורה. גם ברוב הקיבוצים שנת 2020 מסתיימת ביציבות יחסית (ולפעמים חרף זעזועי הקורונה, ועם זאת יש משקים שנפגעו יותר, ואנו בוחנים את הצרכים וסיוע נדרש. מוסדות החינוך של התנועה ובייחוד מדרשת עין הנציב והרצוג נפגעו, אך מנוהלים כיום בזהירות ואחריות. גם השנה, 2021 מתוכנן התקציב בזהירות ובאחריות בהתאם לתכנית העבודה שהצגנו - ל'תנועה בצמיחה'.

שבת שלום,

אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

מסמכים מצורפים

עמוד"ש 537 להורדה והדפסה
חסר רכיב