תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי - עמוד"ש 536

24/12/2020
ט' בטבת, תשפ"א

שלום רב,


תנועת הקיבוץ הדתי מרכינה ראש עם לכתו של

יצחק (דוכי) דיאור ז"ל

מזכ"ל הקיבוץ הדתי לשעבר, חבר עין צורים, ממנהיגי הקיבוץ לאורך שנים, ממקימי מרכז יעקב הרצוג, חבר הנהלת 'אלומה' ומהיוזמים והדוחפים להקמת מכינת צהלי. דוכי היה למדן ירא שמים, מתמיד חריף שאהב חשיבה הביקורתית, בעל שיקול דעת עמוק, ורוחב יריעה, מנהיג ציבור מהסוג שהולך ונעלם

יהי זכרו ברוך


ועידת חקלאות ישראל
שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, אמר בנאום בוועידת החקלאות של ישראל: "אחת הדוגמאות מני רבות למחירים שכולנו משלמים בגין האיסור שהטיל ראש הממשלה על הגשת תקציב לשנת 2021, הינה הדריכה במקום בכל הקשור לפיתוח חקלאות ישראל." ועידת ישראל לחקלאות מהווה זירת שיח יחידה מסוגה לדיוני עומק מרתקים על הענף ועתידו, ועוסקת בנושאים הבוערים ובאתגרים הגדולים של החקלאות וההתיישבות העובדת בישראל. הוועידה מפגישה בין מקבלי ההחלטות ומובילי דעה בחברה הישראלית. השר שוסטר בירך את משתתפי הוועידה המקוונת ותיאר עבורם כיצד יכולה היתה להיראות החקלאות הישראלית לו הייתה כאן ממשלה יציבה. "החקלאות כפי שיכלה להיות" אמר השר שוסטר למשתתפים, "היא חקלאות שהממשלה מכירה בה כרכיב מרכזי בעוצמתה המדינית של ישראל." בנוסף, דיבר השר אלון שוסטר על היחס של הציבוריות הישראלית אל החקלאים והחקלאיות בישראל: "החקלאיות והחקלאים הם זן נדיר, שיש לשאת על כפיים ולוודא שהם וממשיכיהם הצעירים יוודאו את בטחון המזון שלנו, הריבונות ברחבי ארץ, ההתיישבות בגבולות, שמירת השטחים הפתוחים, חיזוק התיירות הכפרית ושמירת מסורת חקלאית של אלפי שנים במולדת".

המצב – בוחרים בברית
ישראל נערכת לבחירות רביעיות בתוך שנתיים, ולגל שלישי של הקורונה (וסגר?) במקביל. קשה להכיל את עוצמת הדיסונאנס שבין הצרכים הלאומיים לבין ביטויים הכושל במערכת הפוליטית. אנו זוכרים את לקחי הקורונה גם עבורנו- הכוח של הקהילה, השותפות, הערבות הדדית, הברית והיכולת האירגונית – נותנים לנו חוסן ויכולת התמודדות בקיבוצים, בתנועה ובמפעלים שלנו. זה מה שנדרש גם ברמה הלאומית. אנחנו נמשיך לבקש את אחינו (כיוסף), את הערבות הדדית (כיהודה), להעדיף את 'הפוליטיקה של הברית' כלשונו של הרב זקס ז"ל, ונפעל 'לְמִחְיָה' ו'לְהַחֲיֹת עַם רָב', כפי שהבין יוסף את שליחותו למען עמו ומשפחתו. בתוך כך, נערך בהתאם גם בצד המעשי בשלב הביניים של ממשלת המעבר, ולקראת הבחירות.

מזמו"ר – מפגש הסברה לקראת אישור תכנית ותקציב 2021
השבוע קיימנו מפגש שיח והסברה (זום) לחברי המזכירות המורחבת (מזמו"ר), הנהלות הקיבוצים וממלאי תפקידים, על מנת להציג את עקרי תכנית העבודה של המזכירות הפעילה, לספר את הסיפור שעומד מאחורי התכנית, לסמן כיווני עשייה לשנה הקרובה, וכנגזרת מכך – את התקציב שהוקצה לסעיפי התכנית. ברקע התכנית, עומדות גם ההנחות הבאות:

  •  הקורונה גרמה להאטה, צמצום בפעילות, ויצרה קושי וחסך בקשר הבלתי אמצעי בין התנועה לחברים, אך גילתה את מאפייני החוסן והעוצמה שלנו: קהילה חזקה שבין חבריה יש ברית שותפות וערבות הדדית, יכולת אירגונית שהיא בין היתר פרי אותה שותפות וערבות, וגם יכולת משקית- כלכלית ובתוכה החקלאות כערך ומרכיב בחוסן הלאומי שלנו.
  •  רוב יישובי התנועה מצויים בתהליכי שינוי והתחדשות בהקשרים השונים, ובחלקם נעשים שינויים באורחות חיים, קליטת חברים חדשים וצמיחה פיזית וחברתית קהילתית, כלכלית מרשימה, שמציפים שאלות על מהות הברית הקיבוצית החדשה. בשנת 2021 נעסוק גם בתהליכי בירור לגבי הייעוד המשותף והיעדים המוגדרים ברמת הקיבוץ והתנועה
  •  במטה התנועה צפויים השנה שינויים משמעותיים בכוח האדם: שרה עברון נבחרה כמזכ"לית הבאה של התנועה, ותיכנס לתפקידה בעז"ה בקיץ הקרוב | בתחילת 2020, אנו נערכים להחלפת גיל הס בתפקיד מנהל אגף כלכלה ומתארגנים מחדש באגף ומחלקת הכספים | למחלקת צמיחה ומעורבות חברתית (במקום אסף בית אריה) נכנס בימים אלו פעיל חדש (עדי שגיא) | מתגבש מיזם עצמאי של בתים לבעצ'מ (בניהולו של אסף) | קיים צורך להתארגנות מחודשת בתחום מוסדות החינוך | מנהלת אגף חברה (רותם שכטר), צפויה להתחלף בסוף 2021. מתוך כך נגזר הצורך בתכנית עבודה שתבטא יציבות שתושג באמצעות תנופה ותנועה קדימה, תוך התייחסות לקורונה ובעז"ה להשפעת החיסון בהמשך השנה.
חברי המזמו"ר נקראו להאיר ולהגיב לתכנית. בדיון עלו הנושאים הבאים: הכלים להגדרת ומימוש הייעוד המשותף התנועתי; מודל המיסוי מול השירותים והערך התנועתי; מוסדות התנועה ותרומתם למימוש ערכי התנועה, לצד מידת האחריות והתמיכה הכלכלית הנדרשת. סיכמנו לקיים מפגש מיוחד בנושא מוסדות החינוך. לסיום עלתה הצעה לשקול לפתוח מפגשי המזמו"ר שבזום גם לחברי התנועה (מחוץ למזמו"ר). אילוצי השימוש בזום, מאפשרים למזמו"ר לפעול בשיטתיות ובתדירות מוגברת ותוך נוכחות יפה. המיומנות שנרכשה על ידי המשתתפים מסייעת למפגשים מסוג זה. ישיבת המזמו"ר הבאה מתוכננת ל כ' בטבת 4/1/21. והיא תעסוק בדיון ובאישור תקציב 2021. תודה לכל חברי המזמו"ר שאנו רואים בהם שותפים בהובלת התנועה.

אירועים תנועתיים קרובים:
  • נפגשים בשישי -מפגש בוקר חוויתי ומיוחד לבני ובנות 60+ פתוח לקהל הרחב | כ"ד בטבת תשפ"א, 8.1.2021

  • כנס בית לחיים – משמעות לקהילה: לעוסקים בתחום, למנהלי קהילות | כ"ח בטבת תשפ"א, 12.1.2021

  • עושים קיבוץ- קהילות שיתופיות ועסקים | מנהלות/ים במגזר הקהילתי והעסקי | י"א באדר תשפ"א, 23.2.2021

פרטים נוספים באתר הקיבוץ הדתי

שבת שלום,

אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

מסמכים מצורפים

עמוד"ש 536 להורדה והדפסה
חסר רכיב