תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי - עמוד"ש 530

12/11/2020
כ"ה בחשון, תשפ"א

שלום רב,

השותפות הגדולה- חברת ברית במורשתו של
הרב יונתן זקס ז"ל

בשבת הלך לעולמו הרב יונתן זקס, רבה הראשי של בריטניה ואולי גם - הרב הראשי של היהדות העולמית, ושל רבים מבני הציונות הדתית והאורתודוכסיה המודרנית. הרב זקס הותיר מורשת ספרותית ענפה שחלקה הגדול כבר תורגם לעברית ומהווה עבור רבים וטובים מקור משמעותי לרעיונות מקוריים וישרים, למבט ייחודי על היהדות, ולדרשות חדשניות בפרשת השבוע. אחד הרעיונות שהרב זקס ניסח בדרכו, ושיש לו משמעות רבה עבורנו כתנועה, כקיבוצים וכקהילות- הוא הדגש על ה"פוליטיקה של הברית", זו שמאפיינת לדבריו, את בני אברהם– העבריים והנוצרים. עיקרה - הבטחה ואמון הדדי ובלשונו – 'פוליטיקה של אנשים המוכנים להיות ערבים זה לזה ולטוב המשותף, של 'אנחנו העם', של עיקרון מוסרי ואחריות קולקטיבית... חברה ... שהקשר בין האנשים שבה נובע מהיותם שכנים וחברים שותפים לברית... שותפים ליצירתה של חברה טובה'. הנדע להיות ראויים לייעוד זה?

בחירת מזכ"ל/ית התנועה במזכירות המורחבת
המזכירות המורחבת תתכנס בעז"ה ביום שלישי, י"ד בכסלו תשפ"א, 30.11.2020 (בזום), לצורך סיכום תהליך ובחירת מזכ"ל/ית חדש/ה לתנועה. נסכם את התהליך בקצרה עם צוות האיתור, נשמע דברים לסיכום משני המועמדים - שרה עברון ונח חיות, ונקיים הליך הצבעה אלקטרוני ומאובטח (פרטים בנפרד). המועמ/ד הנבחר/ת צפוי/ה להיכנס לתפקיד ולאחריות בקיץ 2021, ועד אז ימשיך אמיתי להוביל את התנועה בתפקיד המזכ"ל. במפגש זה, נבקש גם לדון בהצעה לריענון מבנה ופעילות המזכירות המורחבת, ונציג דגשים מרכזיים לתוכנית העבודה ולתקציב 2021.

הארכת פטור היטל העסקת עובדים זרים בחקלאות – גיל הס
בשבוע שעבר קראה וועדת הכספים להאריך את הפטור מהיטל העסקת עובדים זרים בענף החקלאות, על רקע מצבו הקשה של המשק ומצבו הקשה של ענף החקלאות בפרט. השבוע, במסגרת דיון מעקב אחר היישום בפועל של החקיקה בעניין מענקי הסיוע השונים, עדכן יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני כי עמדת שר האוצר חיובית. אין עדיין לדעת אם הפטור הוא ל- 5 שנים כפי שביקשנו, אבל אנחנו מברכים את השר ישראל כץ ואת ח"כ גפני על המהלך החשוב הזה, וממתינים להחלטה הסופית. אין ספק כי מס היטל העסקת עובדים זרים שבוטל לפני חמש שנים, הוכח כלא יעיל ולא מממש את ייעודו, ושמדובר בהחלטה משמעותית מאוד, במיוחד בזמן משבר הקורונה, שתמנע פגיעה כלכלית קשה נוספת בחקלאים. אנו מקווים שהמס יבוטל לחלוטין וימצאו דרכים אפקטיביות יותר, ללא פגיעה בחקלאים, לעידוד השתלבות עובדים ישראלים בחקלאות.

שילוב נשים ביחידות מיוחדות – עמדת צהלי בראשות מיכל נגן
השבוע נדרשנו לסוגיית שילוב בנות ביחידות מיוחדות. במסגרת הדיונים בנושא שלחה הרבנית מיכל נגן (ראש מכינת 'צהלי' ע"ש תמר אריאל וראש מדרשת 'רוני' –מייסודה של תנועת הקיבוץ הדתי ומרכז הרצוג), חוות דעת מנומקת (על דעת התנועה ומרכז הרצוג), שלוקחת בחשבון את המציאות עבור בנות ביחידות לוחמות, ובה נימקה את התנגדותה למהלך בעת הזאת: "מאז בג"ץ אליס מילר נעשתה בצה"ל עבודת שטח רצינית וחשובה שאפשרה את הרחבת שילוב הנשים בצבא צעד אחר צעד, תוך בחינת כל תפקיד לגופו, בזהירות ומתוך דאגה לשלומן ולרווחתן של המתגייסות (נוסף, כמובן, על שיקולים חשובים אחרים שעל צה"ל לשקול). ככלל, תהליך שילוב הנשים בצה"ל ב-20 השנים האחרונות פועל לאור ערך השוויון אך עם זאת, נטוע במציאות... הקריאה לאפשר גיוס נשים לסיירות בשם ערך השוויון חייבת להיות מאוזנת בקריאה לתשומת לב לשלומם של החיילת והחייל, בעיקר בתפקידי הלחימה, ולדאגה ממוקדת ורציפה למצב בריאותם הגופנית והמנטלית... אני יודעת על קשיים משמעותיים שקיימים בשילוב נשים בתפקידי לחימה. לצערנו, למרות הרצון הטוב שעל קיומו אין חולק, במקרים רבים טרם נמצאו לקשיים אלה פתרונות מספקים. הדברים נאמרים על סמך ניסיון מצטבר רב, ומבוססים על עדויות רבות של חיילות בשטח, בוגרות שלנו, שחוו ושחוות את ההתמודדות על בשרן... אני מבקשת להזהיר מפני פתיחה גורפת ונמהרת של יחידות מיוחדות לגיוס נשים, בלי שקדמה לכך בדיקה מעמיקה ובטרם תוקנו הליקויים הידועים בתפקידי הלוחמה הזמינים לנשים כיום". נשיאת העליון חיות הגיבה לחוות הדעת: "קראנו את דבריה המעניינים של הרבנית נגן, ראש מכינת צהלי, מכינה שרק ראויה לכל שבח. אבקש מהוועדה של צה"ל לזמן אותה, יחד עם גורמים נוספים, להשמיע את דבריהם החשובים בפניה הוועדה". בסופו של דבר בג"צ דחה את העתירה של הלוחמות והחזיר לצה"ל את המנדט לקבוע באיזה יחידות יתאפשר שילוב נשים.

בשורה לעצמאים בקיבוצים
מדווח עו"ד דוד וינשטיין (עלומים): כמו במדינה כולה, גם בקיבוצים נפגעה פרנסתם של חברים רבים, שנאלצו לצאת לחל"ת או לסגור זמנית את עסקיהם. אלא שבשונה משאר אזרחי המדינה, חברים אלה לא יכולים לקבל את המענקים שמעמידה המדינה לנפגעי הקורונה, בגלל שחברי הקיבוצים אינם עומדים בתנאי הסף הקבועים בדין לעניין הזכות למענק. מיד כשהתחוורה מציאות זו, הוקם צוות מטעם התנועות שמשימתו הייתה להביא לתיקון מצב לא סביר זה. אחרי מו"מ ממושך, עלה בידי נציגי התנועות הקיבוציות, בסיוע שר החקלאות אלון שוסטר להגיע להסכמה עם משרד האוצר על מנגנון מענקים ייחודי לחברים בקיבוצים המתחדשים שהם "עצמאיים" (היינו: מי שמנהלים פעילות עסקית תחת עוסק מורשה נפרד, ואת חשבון המס שלהם עורכים דרך הקיבוץ). הקריטריונים למענק יהיו כמו אצל כלל הציבור בישראל, ובשלב זה הוא יינתן ביחס לתקופה יולי-אוגוסט. הגשת הבקשות צריכה להיעשות עד 25.11.20, וניתן להגישן עצמאית (באמצעות רואה חשבון) או במרוכז דרך הקיבוץ. פרטים והסברים ניתן לקבל אצל רואי החשבון. צוות המו"מ ימשיך לפעול מול נציגי הממשלה כדי להביא לכך שההסדר יחול משך כל התקופה בה יינתנו מענקים לציבור הרחב, וככל שהמו"מ יצלח – יתפרסם מידע לציבור החברים. במקביל, נבחנות הדרכים להביא לכך שגם חברים שאינם "עצמאיים" ופרנסתם נפגעה עקב הקורונה, יהיו זכאים לקבלת המענקים, כשאר אזרחי המדינה. ברם, בעניין זה, עוד ארוכה הדרך". תודה לכל העמלים בנושא , ולדוד – שהיה פעיל ומשפיע מרכזי בתהליך ובתוצאה.

שבת שלום,

אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה
חסר רכיב