תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי - עמוד"ש 528

29/10/2020
י"א בחשון, תשפ"א

שלום רב,

כנס ההכשרה – התחלנו... ואיך כל זה קשור בסוף לכדור אחד אדום?
כנס ההכשרה לצוותי החינוך נפתח השבוע בzoom , במטרה לתת כלים לעבודה חינוכית במציאות משתנה. ביום שלישי שמענו את ד"ר נועם פיינהולץ, חוקר תקשורת, שלימד אותנו איך להעביר מסרים באופן יעיל. איך לבנות את הסיפור שלנו מול הילדים ובני הנוער, איך לספר אותו, ואיך להצליח גם דרך ה ZOOM, ולמרות המרחק, להעביר מסרים באופן יעיל, שישנו מסר אחד ברור שמלווה אותנו – שהכדור האדום הוא הדימוי שמייצג אותו לאורך כל המפגש. ביום רביעי פגשו הצוותים את יפה צוקרמן, שלימדה אותנו, בלי שום הנחות – איך ניתן להתמודד מול המציאות של ריבוי זמן מסך וחשיפה לתכנים מיניים בקרב ילדים (מגיל 6!!!) ובני נוער. כיצד ניתן להפוך להיות למבוגרים 'שאילים' (כאלה שיגשו לשאול אותם שאלות שכאלה), עבור הילדים והנוער. יפה פרשה כלים ונתנה שפע דוגמאות שהמחישו למשתתפים כיצד ניתן ליזום שיחה באופן בטוח, בהתאמה לגיל, ולשמור על ערוץ פתוח, כך שנוכל להוות עבורם כתובת לשאלות, להסביר בצורה שתישמע באזניהם על הסכנות, ותכוון אותם מתוך חיבור ערכי, לוותר על צריכת תכנים לא מותאמים. הרצאות כנס ההכשרה ממשיכות גם בשבוע הבא. ביום שני יקבלו הצוותים כלים לבניית תכנית עבודה מותאמת לצמיחה, גם ובעיקר מתוך השינוי. ביום שלישי נשמע את איתי מלר שיעסוק בכלים לשינוי התקשורת עם מתבגרים, ליצירת מוטיבציה, ונסיים ביום רביעי במפגש נוסף עם הגב' יפה צוקרמן בהרצאה מותאמת לצוותי הגיל הרך ולמדריכי כיתות א-ג על חינוך למיניות בריאה כבר בגיל הצעיר.

לקראת בניית תקציב התנועה לשנת 2021
בימים אלו אנו בוחנים במזכירות הפעילה ובצוות הקרנות את סיכומי הביניים ותחזית הביצוע לשנת 2020. במבט ראשוני, נראה שישנה עמידה ביעדים ובמסגרת, תוך עודף תפעולי, בזכות תכנון וביצוע זהיר ושמרני, הגדלת מקורות חדשים (ממיזמים וגיוס משאבים) ועקב צמצום בהוצאות. בהתאם לתוכנית אנו צוברים קרן חיסכון ובנין קטנה לצרכים השונים. טרם סיימנו לבחון את המשמעויות בתחום מוסדות ועמותות החינוך של התנועה. בתקציב 2021, נבקש לאזן בין תנופה והתחדשות מצד אחד, לבין יציבות - מצד שני, וכן להניח שהמציאות של הקורונה תימשך, לפחות ב(חלק מ)שנת 21 ולהתייחס לכך גם מבחינת התקציב. בתוך כך נפעל בתקופה הקרובה להשלמת מצבת כוח האדם בתחומים החסרים - באגף חברה (צמיחה ומעורבות חברתית) ובאגף הכלכלה (מחלקת הכספים והנה"ח). כמו כן - נבחן את הדרך המיטבית לניהול וליווי תחום מוסדות החינוך התנועתיים. תכנית הפעילות השנתית תדרוש מאיתנו התאמות למצב הקורונה, וביטוי לכך בתוכנית העבודה. התקציב צפוי לדיון בישיבת המזמו"ר שתתקיים בעז"ה בי"ג בטבת תשפ"א, 28.12.2020.

שבתות התנועה
תוכניות יפות ועשירות לשבתות התנועה כבר גובשו, כולל תאריכים, מקומות אירוח, מרצים ומסלולי טיול. עם התפתחותה של מגפת הקורונה קיבלנו החלטה להעתיק את התוכניות למועד מאוחד יותר, בתקווה שמתישהו במהלך שנת תשפ"א נוכל לקיימן AS-IS בהתאם למגבלות שיהיו באותה עת. הפלייר המעוצב שהוכן לקראת פרסום בעמודים ונגנז, ממתין לעריכה וגם אנחנו כאן ממתינים בסבלנות לימים שבהם נוכל שוב לחזור ל'דיבוק החברים' הכל-כך ייחודי שבא לידי ביטוי בשבתות אלו.

מפגשי zoom עם המועמדים למזכ"לות
בשבועיים האחרונים התקיימו מספר מפגשי zoom עם שני המועמדים לתפקיד מזכ"ל התנועה - שרה עברון ונח חיות. שרה ונח נפגשו עם חברי.ות המזכירויות בקיבוצים וחברי.ות המזמו"ר, הציגו את עצמם, את משנתם, את ה'אני מאמין' שלהם ביחס לתנועה ולסוגיות סביב התפקיד, וכן את סדר היום אותו ירצו להוביל. במהלך המפגשים ניתן זמן לשאלות והתייחסויות מצד המשתתפים. המפגש היה מכובד, מכבד ומאפשר, רמת ההשתתפות הייתה מרשימה וזכינו לנציגות יפה מרוב קיבוצי/יישובי התנועה. הפלטפורמה של הzoom תרמה לכך רבות, אך גם הנכונות של המועמדים לצאת לתהליך שכזה בהחלט ראויה. תודות לצוות המוביל – יאיר ריינמן, מלכה פווה, רותם שכטר ועמית חפץ על הרעיון ועל הביצוע המוקפד.

פורום מזכירים ומנהלי קהילה
השבוע קיימנו עוד מפגש מקוון של הפורום שעסק בנושא בניית תקציב קהילה. ניצלנו את שלהי אוקטובר – הזמן שבו רוב הקהילות מתחילות לעבוד על בניית התקציב, בכדי לדבר על תובנות ופרקטיקות ניהוליות בבניית תקציב בעת הזו. התייחסנו לציר הזמן ולמרחב הוודאות בהתייחס לביצוע תקציב 2020, שהושפע רבות מהקורונה ועומד לנו כמשאב לתכנון תקציב 2021, ודיברנו בעיקר על כל מה שלא ניתן להעתיק מתוכניות קודמות בשל המצב המורכב. איתרנו דגשים בתהליך בניית תקציב מיטבי, מותאם אתגרי קורנה - הגמשת מקורות ושימושיים, הרחבת מעגל השותפים בקבלת החלטות, ותהליך בניית שותפויות תוך ניטור תמונת המצב. בשיח פתוח על התקציב התייחסנו לצורך בחשיבה רב-שנתית בבניית התקציב, בעיקר בפרק של תוכנית השקעות, ועל הצורך במציאת מקורות נוספים. עיסוק בתקציב הוא מומנטום של קשב קהילתי. זה הזמן לזיהוי מגמות. לראות בתקציב מעין ראי לאג'נדה שמוליכה את הקהילה, ולשים לב לכך שלכל מטרה בתוכנית העבודה תהיה שורת התייחסות בתקציב. לסיום עסקנו גם במודלים ותפיסות מגוונות בשיתוף ציבור ואירחנו את מתי זאבי חבר עין הנצי"ב ומנהל קהילה בשדה נחום וביישוב החדש מיטל. מתי סיפר על תהליך שיתוף ציבור פעיל שנעשה בשדה נחום בבניית התקציב, והשפיע לטובה על ההתנהלות, על היחסים בקהילה ועל שביעות הרצון. תודה לכל מי שלקח חלק. היה מפגש חשוב, משמעותי ורלוונטי.
קבוצת פיתוח ומעורבות – בהמשך למפגש הפורום פתחנו קבוצת עמיתים וולונטרית שתעסוק ברלבנטיות התנועה לישוביה, חבריה, מוסדותיה ולחברה הישראלית. במפגש הראשון נכחו כ- 7 מזכירים ומנהלי קהילה. עסקנו בחידוד המטרות ובאופי העבודה, בתהליך שהציף התייחסויות מגוונות על זהות התנועה, מידת הזיקה אליה ומטרותיה. אנו רואים בקבוצה זו הזדמנות לשיתוף, העמקה והנעה של תהליכי חיבור בין התנועה ומוביליה, לבין ציבור החברים. אנו, חברי המזכירות הפעילה, מברכים על המהלך ומקווים שבעזרתו נצליח במהלך שנת 2021 לקדם את פועלה של התנועה פנימה והחוצה.

שבת שלום,

אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

מסמכים מצורפים

עמוד"ש 528 להורדה והדפסה
חסר רכיב