תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פרשת השבוע

12/06/2019
ט' בסיון, תשע"ט, 12.6.2019
גיליון מס' 663
פרשת בהעלותך
מצפן במדבר - המסע הכפול
מאת הרב עמית קולא, קיבוץ עלומים


פרשת בהעלותך מעלה את מסעם של בני ישראל במדבר להילוך גבוה. אחרי פרשיות רבות של התכוננות, של חנוכה והתארגנות, המחנה מתחיל לנוע, בסדר התנועה שנקבע מראש:

וּלְפִי הֵעָלוֹת הֶעָנָן מֵעַל הָאֹהֶל וְאַחֲרֵי כֵן יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּבִמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁכָּן שָׁם הֶעָנָן שָׁם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: עַל פִּי ה' יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל פִּי ה' יַחֲנוּ (ט, יז-יח).

תיאור התנועה של המחנה, על מאות רבבותיו, אנשים, נשים וטף, שבלבו ובראשו ארון ה', מציג לפני הקורא תמונה או סרט כמו דמיוני, בו השכינה סופחת אליה את הקבוצה האנושית הארצית ומכוונת אותה בדרכה.

על רקע זאת, נשמע צליל חורק, בפרשת משה וחובב בן רעואל. משה מבקש לשכנעו, שיצטרף למסע תוך כדי הפעלת לחץ והעמדת פיתויים:

לְכָה אִתָּנוּ וְהֵטַבְנוּ לָךְ כִּי ה' דִּבֶּר טוֹב עַל יִשְׂרָאֵל... וַיֹּאמֶר אַל נָא תַּעֲזֹב אֹתָנוּ... וְהָיָה כִּי תֵלֵךְ עִמָּנוּ וְהָיָה הַטּוֹב הַהוּא אֲשֶׁר יֵיטִיב ה' עִמָּנוּ וְהֵטַבְנוּ לָךְ (י,כט-לב).

לאור סרבנותו הראשונה של חובב, בקשתו החוזרת ונשנית של משה נשמעת כדברי תחנונים, לא ראויים, שיש לעמוד על טיבם. הסיבה, שמשה חפץ כל כך בהתלוות חובב למסעם של בני ישראל, מפורשת בדברים הבאים:

וַיֹּאמֶר אַל נָא תַּעֲזֹב אֹתָנוּ כִּי עַל כֵּן יָדַעְתָּ חֲנֹתֵנוּ בַּמִּדְבָּר וְהָיִיתָ לָּנוּ לְעֵינָיִם (י,לא).

אף שהפרשנים חלוקים במשמעותו של המשפט הזה [רש"י, הדורך בדרכם של רבים ממדרשי חז"ל והתרגום, מול רשב"ם והאבן עזרא שנראה כהולכים בדרך הפשט; ועוד], נראה באופן פשוט שצודקים דבריו של רבינו בחיי בהבנת הדברים: "והיית לנו לעינים – להורות לנו הדרך".

חובב שהוא מן המדיינים, הנוודים, אנשי המדבר, הוא אוצר בלום לעם המבקש לחצות את מדבר סיני. הוא יועץ רב ערך למנהיגות המבקשת להוליך את הפוסעים אחריה בדרך בטוחה אל מחוז החפץ. על כן משה, באחריותו המנהיגותית, מפציר ביועץ החכם שיישאר עם ישראל ויכוון דרכם במדבר.

אלא שבפירוש זה יש קושי, אם מתבססים על המידע שיש לנו על מסע בני ישראל ובו פתחנו את דברינו. הלא מסעם של בני ישראל הוא בהשגחת ה' ובהנהגתו: עַל פִּי ה' יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל פִּי ה' יִסָּעוּ, ומה מקום יש להתערבות אנושית של יועצים חכמים, ביחס לתנועה ולמקום החניה? (וכך גם מקשה רבינו בחיי בעצמו. בפירוש הכתב והקבלה מכריע, בעקבות קושי זה, ליטות מן הפירוש הפשוט אל החלופה של רש"י וסיעתו). בין חכמי זמנינו יש שהשתמשו ברצועה שהותרה ומבקשים לראות בזה כשל מנהיגותי (נוסף) של משה, שאיננו מאמין כביכול בהבטחת ה' להוליך את ישראל בדרכם המדברית.

להבנתי, שתי הפרשיות של מסע ישראל במדבר – זו הגורסת שהמסע הוא על פי ה' ועל פיו בלבד, וזו שעולה ממנה, שהמסע במדבר מצריך חכמה וניסיון אנושיים, ותפקידו של המנהיג למצות את כל האפשרויות העומדות לרשותו, כדי להוליך בבטחה את צאן מרעיתו – שתי פרשיות אלו הם לב המסר המקראי ביחס לאמונת ההשגחה והאחריות האנושית.

מה שנקרא אצל חוקרי המקרא האחרונים, 'הסיבתיות הכפולה', איננו ענין ספרותי (בלבד) אלא הוראת האמונה המקראית. כדוגמתו של יעקב אבינו, המבטא אמונה מוחלטת בהשגחה, כאילו אין אפשרות של השתדלות אנושית; ועם זאת משתדל ומתאמץ ונוטל על כתפיו אחריות, כאילו אין השגחה אלוקית בעולם – כך פועל משה בהנהגת ישראל. הוא איננו פטור מן ההשתדלות האנושית ומן הדרכים האנושיות, על אף שהוא מובטח מן המקור העליון בהתנהלות המסע בדרכים עליונות על פי ה'. אין במאמציו שום מיעוט אמונה בריבון העולמים. להיפך, הנהגתו היא מימוש של דרכה של האמונה המקראית: אמונה והשתדלות - על אף שלא תמיד ניתן להצדיק רציונלית את קיומם בו זמנית – אמורות לשכון יחדיו בלבו של האדם הישראלי ולכוון את דרכו.

הרב עמית קולא, רב קיבוץ עלומים, מלמד באוניברסיטת בן גוריון, במכינת צהלי ועוד... ובעיקר מרכז את בית המדרש ההלכתי של ארגון 'בית הלל' העוסק בסוגיות הנוגעות למפגשי התורה וההלכה עם מציאות החיים החברתית והאידאולוגית בישראל, וכן הוציא לאור בשנה האחרונה ספר 'ובית הלל אומרים' המכנס את רוב מסמכי ההלכה שהארגון פרסם בשנים האחרונות.
כדי לקבל דף פשרת השבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il 
 ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.  
תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: amudim@kdati.org.il
חסר רכיב