תנועת הקיבוץ הדתי

ערב עיון וניגון

מועד התחלה: יום ראשון , 02/09/2018 , 19:00
מועד סיום: יום ראשון , 02/09/2018 , 23:00
מקום האירוע: בית הכנסת, עין הנצי"ב