תכנית 2023

כשבחברה ובשיח מתחזקות מגמות של הקצנה והסתגרות, ועולות מגמות אוניברסליות של טשטוש זהות ואיחודה, אנו חוזרים אל הבסיס עליו מושתתת תנועת הקיבוץ הדתי. וו החיבור בין תנועה לעבודה. זו היתה וכנראה תהיה השליחות שלנו.
בבואנו לבנות תכנית עבודה תנועתית תוך חישוב מסלול מחדש, הנחנו במרכז סדר היום את שאלת הדיון בחזון ובמטרה. להגדירו מחדש. תהליך חידוש השליחות.

התכנית כוללת גם שגרת עבודה ברוכה, באגפי החברה והכלכלה, ובמוסדות הרוח שלנו.
נשמח למעורבותכם ושותפותכם במחשבה ובעשייה