שיבולת

אודות שיבולת

שיבולת חברה לניהול קופות גמל בע"מ הינה חברה ללא כוונת רוח שאינה מעסיקה עובדים ואינה מתגמלת ומטרתה לנהל ולהחזיק את הנכסים של: 
שיבולת קופת גמל ואת שיבולת קרן השתלמות עבור עמיתי הקופה. 
קופת גמל והשתלמות שבולת הוקמו ע"י תנועת הקיבוץ הדתי. עמיתי הקופה הינם הקיבוצים וחברי הקיבוצים. 
בעלי השליטה בשיבולת קופת גמל ושיבולת קרן השתלמות הם: הקיבוץ הדתי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ 
שיבולת קופת גמל (מס' אישור 372) – הינה קופת גמל ענפית המיועדת לקיבוצים ולחברים – מסוג "קופת תגמולים לשכיר" ו"קופת תגמולים לעצמאים". 
שיבולת קרן השתלמות (מס' אישור 580) – הינה קרן השתלמות ענפית המיועדת לחברי הקיבוצים המנוהלת כ"קופת גמל " מסוג "קרן השתלמות".
טלפון לפניות הציבור: אתי חננאל 03-607-2705