חתונות קהילתיות

אנשי בארות יצחק יזמו והפיקו ובקיבוצים נוספים אימצו את הפורמט של 'חתונה קהילתית' לה זוכים זוגות ללא עורף משפחתי

חתונות קהילתיות

אנשי בארות יצחק יזמו והפיקו ובקיבוצים נוספים אימצו את הפורמט של 'חתונה קהילתית' לה זוכים זוגות ללא עורף משפחתי. רבים מחברי וחברות הקהילה ומבני ובנות הנוער בקיבוצים, מתנדבים בשמחה לסייע בכל הנדרש – מאיפור הכלה ועד שטיפת הכלים בסיום האירוע. הקיבוץ תורם את האולם ואוכל מסובסד, ובכך מוזיל מאד את העלויות לזוג.