פרוייקטים של חסד

עולם חסד יבנה

ביישובי תנועת הקיבוץ הדתי ובמחלקת מעורבות חברתית בתנועה ישנם שפע יוזמות חברתיות ופעילים שמשקיעים מזמנם לטובת החברה. התנועה מלווה, מעודדת, מתווכת ופועלת על מנת לעודד את העשייה, ללוות אותה במפגשים מקצועיים בשיתוף עם התנועה הקיבוצית, וליצור רשת פעילים שיהנו מלמידת עמיתים ויעודדו זה את זה להרחבת הפעילות. אנו פועלים על מנת ליצור בכל קיבוץ 'צוותי מעורבות חברתית' שיובילו, ירחיבו, יעודדו את העשייה ואת רוח ההתנדבות בקהילותיהם.