קליטה וצמיחה

פורום קליטה

בעבר הרחוק כשכל הקיבוצים היו שיתופיים, היה ברור לכולם מה זה קיבוץ דתי

בשנים האחרונות רוב קיבוצי התנועה נמצאים בתהליכי שינוי אורחות חיים, זוכים לקליטה נרחבת ונדרש עיסוק רב בגיבוש זהות חדשה, ביצירת קשרי גומלין בין הוותיקים לחדשים וחידוש הברית המשותפת לכולם.

 

תחומי העיסוק של הפורום

בפורום המשותף של מנהלי הצמיחה אנחנו לומדים באופן מקצועי על המודלים השונים לעבודה ומגלים את היתרונות והחסרונות של כל מודל. אנו עוסקים באופן נרחב במתן מענה מיטבי לנקלטים ולקולטים.

אנו מלווים את המנהלים בגם בתחום של ניהול וועדות הקליטה ומעודדים את למידת העמיתים

אנו עוסקים בליווי בניית תכנית העבודה השנתית, בסוגיית הראיון, באתגר הרב-דוריות, נושא קליטת הבנים ועוד... 

הפורום נפגש מספר פעמים בשנה