נקום ובנינו 2

עדכונים מתנועת הקיבוץ הדתי

נכתב ע"י צוות חירום תנועתי בס"ד א בחשון תשפ"ד | 16.10.2023