מודעת אבל נבו ארד הי"ד

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי

נכתב ע"י צוות חירום תנועתי חשון תשפ"ד