מפעלות קיץ

מסע באב

לבוגרי כיתות י"א-י"ב בתנועה ומחוצה לה, דתיים וחילונים

מסע עיוני במהלך תשעת הימים של נוער דתי וחילוני מרחבי הארץ. חשיפת הנוער למציאות הישראלית ולקבוצות השונות החיות בה. מפגש עם אנשים וקבוצות הפועלים לתיקון עולם. 

 

לבוגרי ז'-ח'

'המירוץ לקיבוץ' (בוגרי כיתות ז')- משחק קבוצתי מתגלגל, חידות ומשימות חוויתיות על התנועה, עברה, הוגיה ערכיה ופעילותה בחברה הישראלית אז והיום. פתרון כל חידה מפנה לנקודה הבאה עד לנקודת הסיום

'גדוד העבודה' (בוגרי כיתות ח') – מחנה הכולל לינה בשטח, במהלכו יחשפו בני הנוער בפעילות חווייתית להיכרות עם נושא גדודי העבודה, ויעסקו בשאלות ערכיות של עבודה כצורך או ערך לצד עבודה חקלאית תורמת.

לבוגרי ט'-י'

'בתוך הזרם ונגדו' בוגרי ט' – מאז היווסדה צעדה תנועת הקיבוץ הדתי בתוך הזרמים ונגדם. לבד ביער, במחנה חווייתי ומאתגר יקימו לעצמם בני הנוער מחנה ויכירו את פועלה של התנועה סביב סוגיה זו ויעסקו בשאלה מתי הולכים בתוך הזרם ומתי נגדו.

'מסע בין עולמות' בוגרי י' - המסע עוסק בדת, תרבות ויהדות התפוצות, ומתנהל בצורה חוויתית ועצמאית של חקר אישי. במהלך המסע עובר הנוער בין תחנות שונות העוסקות בנושאים אלו