מפעלות חורף

לכיתות ט'

מבוא למשנת הקיבוץ הדתי

חיים על המקף – תפיסת העולם של הקיבוץ הדתי, משנה של חיבורים – ציוני דתי, תורה ועבודה, קיבוץ דתי, תורה ומודרנה, הלכה וחידוש וכו'. סמינר המניח את התשתית הרעיונית לתוכנית הסמינרים הארבע שנתית

הסמינר העוסק בזהות שלנו, במה שמייחד אותנו, אז ועכשיו

שלושת הערכים המרכזיים בהם עוסק הסמינר:

 תורה – קיום מצוות, הלכה, חיים דתיים, לימוד תורה, אמונה, חיי רוח. התורה כחוט מקשר, כמקור שממנו נובעים הערכים האחרים.

שוויון – סוציאליזם דתי, הומניזם, שיתופיות, קבוצה, קהילה, הן ברמה הקיבוצית הפרטית והן ברמה האזרחית חברתית. צדק וצדקה. צדק בקיבוץ וכו'

התיישבות ועבודה – ערך החקלאות וההתיישבות והשאלה האם עבודה היא ערך או צורך?

כלכלה וחברה (לכיתות י')

המעמדות בחברה, מפגש עם אנשים ומקומות הקשורים בכלכלה הישראלית מנקודות מוצא ערכיות שונות והיכרות עם מאבקים שונים לשינויים כלכליים וחברתיים.

כלכלה יהודית- האם יש דבר כזה? ננסה להציע קריאת כיוון ולגבש תפיסה רעיונית הנשענת על יסודות התורה, ומשנת הקיבוץ הדתי. הקשר בין כלכלה וחברה, פרט וכלל במעגלים הקרובים לנו. על מה אנחנו אחראיים, האם אנו חיים באופן כלכלי ראוי? וכיצד בחיים הפרטיים שלנו אנחנו יכולים וצריכים לשנות ולהשפיע.

למידה של מושגים ושפה כלכלית. חשיפה ראשונית לסוגיות כלכליות, לשפה כלכלית, היכרות עם גישות כלכליות, הבנה שהמילים הגבוהות מתורגמות בסופו של דבר לחיי היום יום.חשיבה על התנהלותנו ועיצוב חיינו מבחינה כלכלית ערכית.

הזדמנות לשאול את עצמנו- האם אנו ממשים את האידיאלים עליהם חלמו ותיקי התנועה? האם יש במה להתגאות?
האם אנחנו מוכנים לצמצמם את עצמנו למען מטרת הצדק החברתי?

 

לכיתות י"א - יהדות ודמוקרטיה

מטרתו של סמינר זה לעמוד על המתחים העיקריים בדמוקרטיה ובפוליטיקה הישראלית, לברר אותם ולהעמיק את זהותנו שנשענת מתוך ראייה יהודית ודמוקרטית.

הסמינר נפתח במפגש עם אנשים מקבוצות שונות בחברה הישראלית: החילונית, הערבית והחרדית. בכל מפגש כזה נשמע על דרך ההסתכלות והקיום של הרעיון הייחודי שבמדינת ישראל וננסה לבחון מודלים שונים של התמודדות (מנצח-מפסיד, מתח תמידי, עיסוק במשותף, עיסוק במשותף ללא טשטוש זהויות)

היכרות ודיון במתחים שעלו מתוך המציאות המורכבת בישראל, שאלות זהות ובירור דרכו של הקבה"ד

 

לכיתות י"ב - חברה שלמה

המציאות השגרתית בחברה דתית לאומית מזמינה שאלות רבות הנוגעות להתנגשות בין העולם ההלכתי לדרישה שעולה מן השטח. אחת הסוגיות הבוערת ביותר בנושא זה היא סוגיית מערכת היחסים בין המינים. (השירות המשותף כדוגמא)

סוגיה זו טומנת נושאים רבים:

ההגדרות הכוללות של מגדר: מקומו של הגבר מול מקומה של האישה ובכלל, חברה נפרדת מול חברה מעורבת, זוגיות ואהבה – מקומן ביהדות מול מקומן בחברה המערבית בה אנו חיים. צניעות, הטרדות מיניות (מי טו וכו) מקומן של נשים וכו'

מטרת הסמינר היא להעשיר את החניכים בידע ובהבנה של התמונה הרחבה והמורכבת של נושא זה, לאפשר להם לראות את שני צדי המתרס – ההלכתיים (מעורב מול נפרד) המגדריים (התבוננות נשית מול גברית) ולעודד חשיבה ללמידה פעילה ולמציאת תשובות באופן אקטיבי.