ישיבת מעלה גלבוע

ישיבת מעלה גלבוע

ישיבת מעלה גלבוע מדגישה את המחויבות כלפי החברה הישראלית והעם היהודי ואת החובה לפתיחות מחשבתית ולמוסריות אנושית.

ישיבת מעלה גלבוע הוקמה על ידי תנועת הקיבוץ הדתי בשנת 1993, כ"ישיבת הקיבוץ הדתי" הצפונית, לאחר קודמתה בעין צורים שהוקמה בשנת 1986. הישיבה מדגישה את המחויבות כלפי החברה הישראלית והעם היהודי ואת החובה לפתיחות מחשבתית ולמוסריות אנושית. הישיבה מיוחדת בדרכי לימוד הגמרא הנהוגות בה, המשלבות שיטות מסורתיות בשיטות חדשניות.

מאז סגירת ישיבת הקיבוץ הדתי עין צורים, ישיבה זו היא היחידה המשלבת שירות צבאי מלא (30 חודשים) עם לימודים בישיבה (למשך שנתיים).הישיבה ממוקמת בקיבוץ מעלה גלבוע. בישיבה פועל גם כולל לבוגרי צבא וחלקם לומדים הסמכה לרבנות.

הישיבה מונהגת על ידי שלושה ראשי ישיבה: הרב דוד ביגמן, הרב יהודה גלעד והרב שמואל ריינר. בישיבה פועל השילוב המשלב לבחורים על הרצף האוטיסיטי. 

maalegilboa.org

yeshiva@maalegilboa.org