פיתוח מנהיגות

קורס להכשרת מנהיגות מקומית

התנועה משקיעה משאבים רבים לטובת הצמחת דור ההנהגה הבא במשקים.

כל קיבוץ המעוניין בכך מקבל הכשרה ייחודית לצעירי המקום המשלבת תכני פיתוח אישי ומנהיגות לצד כלי ניהול, מיפוי ותכנון אסטרטגי תוך תהליך קבוצתי מגבש ומשמעותי.

ההכשרה מגבירה את תחושת השייכות והמוטיבציה לקידום ולמימוש יוזמות לחיזוק האיתנות הקהילתית בקיבוץ.