פורום מזכירים ומנהלי קהילה

מכשירים את
דור המחר

אחת לחודש נפגשים כל מנהלי הקהילה בתנועה למפגש עמיתים מחבר ומלמד.

במפגש הזה עוסקים בסוגיות הייחודיות לחברה הקיבוצית ובכלל ולזו הדתית בפרט, משתפים באתגרים הנובעים ממציאות החיים המתנה ומעמיקים בידע מקצועי רלוונטי לתפקיד ההנהגה שמשתתפי הקבוצה נוטלים.

 

פורום מזכירים ומנהלי קהילות

הפורום נוסע ברחבי הארץ בין הקיבוצים השונים של התנועה ופוגש בכל פעם בקיבוץ המארח, בתמורות השונות שחלו בקהילתו, באתגרים הייחודיים המעסיקים אותו ובמיזמים והפרוייקטים שקודמו במקום.

הפורום מהווה עבור משתתפיו מרחב למידה והתפתחות אישית ומקצועית, כמו גם, מרחב תמיכה ושותפות.

הפורום מובל ומונחה ע" אגף קהילה ונעזר בגורמי מקצוע שונים עפ"י הנושאים הניצבים על הפרק.