הכשרה לממלאי תפקידים

מכשירים את
דור המחר

"מנהיגות איננה רק כיבודים וכבוד. מנהיגות היא בראש ובראשונה לקיחת אחריות." (יוסי שריד)

 

קהילות קיבוציות מאופיינות בכך שהן שואפות למלא את שורותיהם בממלאי תפקידים מקומיים שנכנסים כעת אל "המשמרת שלהם" ונוטלים חלק בהובלת הקהילה קדימה.

תפקידי ההנהגה הקהילתיים מגוונים ודורשים ליווי רב וחניכה כמו גם תחושת שותפות בדרך.

 

התמקצעות לממלאי תפקידים

התנועה מקיימת הכשרות לממלאי תפקידים שונים בקהילה. ההכשרות מתבססות על למידת עמיתים ולמידה מתוך הנעשה בקהילות השונות, לצד ליווי מקצועי ומפגש עם יועצים חיצוניים במגוון נושאים.

ההכשרות המקיימות בתנועה מיועדות לראשי תחומים ולמובילי הוועדות הקהילתיות במגוון תחומים- חינוך, קליטה, משק וקהילה.