ליווי תהליכים חברתיים

מכשירים את
דור המחר

בתנועת הקיבוץ הדתי ישנן קהילות שונות ומגוונות, הנמצאות בשלבים שונים בשינוי אורחות חייהם בין קיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש, וכן מול אתגרי חיים שונים המאפיינים קהילות הנמצאות בצמיחה מתמדת-  קליטה מואצת, קהילה רב דורית, ביקוש גבוה אל מול היצע מבנים נמוך ועוד. מגוון המאפיינים הללו מזמן לקהילה התמודדויות ודורש עיסוק מתמיד בבניית האיתנות הקהילתית המקומית. 

ליווי, ייעוץ והכוונה 

התנועה מעמידה לרשות קהילותיה סיוע בתהליכים החברתיים שהקהילה נדרשת אליהם. סיוע זה כולל ליווי, יעוץ והכוונה במגוון נושאים, תהליכי בינוי קהילה ושיתוף ציבור וכן חיבור לגורמי מקצוע בתחומים שונים על פי הצורך.

קהילת הקהילות

תפיסתה של התנועה להתנהל כ"קהילה של קהילות" מייצרת כל העת מבט וליווי מעמיק אל הקהילות פנימה, תוך זיהוי האתגרים ומציאות החיים המשתנה כל העת.