יעקב בנימין (ג'קי) בן ישר ז"ל

ט"ו בתשרי תרפ"ז - ח' בשבט תשפ"ב 23.9.1926 - 10.2.2022

נכתב ע"י לביא

אבא יקר! 

זכינו לחיות בצלך שנים רבות וטובות. איש יקר, איש אמת, איש ספר, איש משפחה.

גדלת למציאות מורכבת שבה נדרשת לגלות כוחות עילאיים כדי לכסות על הפער שבין עולם הדממה שלך, לבין הסערות שרגשו מבחוץ. כל כך התאמצת בכך והצלחת. גדלת להיות איש משכיל ויודע ספר. לא היה נושא שבו לא היו לך ידע והבנה. לא רק את הראש הפעלת, גם ידי זהב היו לך. יצרת, ציירת, בנית, תיקנת ועבדת בעבודות רבות וכולם נהנו מיגיע כפיך. 

גמעת ברגליך את הארץ לאורכה ולרוחבה. כל כך שמחת לצאת לטיולים, התעניינת ולמדת על כל פיסת ארץ. ואת אהבת הארץ למדנו וקיבלנו ממך. ומעבר לגופך, בו הפעלת כל איבר ואיבר, היו בך תכונות מיוחדות. סקרנות, דבקות, עקשנות, הסתפקות במועט וקבלת כל אדם באשר הוא. מידה מיוחדת שהייתה בך - הכרת הטוב! ידעת להודות על כל הטוב והחסד שעשו איתך.

הזוגיות והאהבה שלך לאמא עד יומך האחרון מעוררת השראה. ואחרי שהיא חלתה, יכולתם לשבת שעות זה מול זה וכאילו דיברתם, בדממה, רק בעיניים. אחזתם יד ביד וכאילו המשכתם לכם באותה הדרך וביתר עוצמה, בדממה קורעת הלב. הבנתם, דאגתם, אהבתם... אהבת את הקב"ה ולא ויתרת על אף תפילה, השקעת רבות בלימוד, לבד, ובחברותא עם שמחה ז"ל. 

נפלאות הן דרכי הקב"ה והאתגרים שהוא מעמיד בפנינו, אך אתה בכל הניסיונות עמדת וכבשת כל גבעה. מקווים ומתפללים שנצליח להשכיל ולהנחיל את כל הטוב שהשפעת עלינו ונוכל להעביר לפחות במקצת ממידותיך הטובות לדור הבא.

לא רק אנחנו זכינו ללוותך, גם ג'וסי וסוזן היקרות, שהפכו להיות חלק מהמשפחה, מלוות אותך ואת אמא שבע־עשרה שנה! מכירות ויודעות אתכם לפניי ולפנים. תודה מיוחדת לצדיקים, והיו רבים, שעזרו וליוו את אבא בתפילות בבית הכנסת. כידוע, אבא השתדל בכל מאודו שלא להחסיר תפילה במניין, ובשנים האחרונות בתפילות בשבתות ובחגים בבית הכנסת כמובן. 

אבא שלנו אהוב ויקר, היה לנו מליץ יושר במרומים. תחסר לנו כאן מאוד!!!!