שכטר מרדכי (מרכוס) ז"ל

כ' ניסן תרפ"ד - כ"ג סיוון תשס"ט 24/04/1924 - 15/06/2009

נכתב ע"י לביא

אבא,

קשה לסכם חיים שלמים ועשירים אותם חווית בנאום קצר ומסכם. נולדת בווינה למשפחה יהודית שומרת מצוות. הלכת לבית הספר יחד עם ילדים משאר עמי העולם, ולמרות שלא היה זה על דעתך, חויבת ללכת לבית הספר גם בשבתות. אני זוכר שהראית לנו היכן גרת ואיפה עברו שנות ילדותך וקשה היה שלא להעריך את המכשולים אתם היית צריך להתמודד, כדי לשמור על זהות יהודית. אין ספק שדאגת שאנו, ילדיך, לא נעבור טראומה זו כמוך וכמו אמא.

מווינה עברת במסגרת ה"קינדרטרנספורט" לאנגליה, וגם שם היית צריך להתמודד עם אתגרים לא פשוטים. בהכשרה באנגליה פגשת את אמא והחלטתם להקים ביחד את הקן פה, בארץ ישראל, בקיבוץ לביא. כאחד המייסדים ומעמודי התווך נשאת בתפקידים שונים במהלך חייך. למרות הקשיים שבדרך, הגעתם אל הנחלה שלכם, ועכשיו אתה מגיע למנוחת עולמים.

אבא, שנותיך האחרונות לא היו קלות. סבלת מבעיות בריאות והיה קשה שלא לראות איך במאמץ רב אתה מבצע כל פעולה. אבל בדברים החשובים לך באמת, כמו אמירת קדיש על קבר קרוביך, מצאת את הכוח והאנרגיה.

אבא, כל חייך קימצת במילים, אך שוב, לדברים החשובים, מצאת תמיד מאגרים מיוחדים. תמיד היית אדם נוח לבריות, לא מכביד ונלחם לבד מול האתגרים. ידעת ליהנות מהדברים הקטנים ולהעריך אותם.

היה שלום, 
נוח בשלום על משכבך.