שלמה רמיאל ז"ל

י' אדר ב' תרפ"ט - ר"ח סיוון תשס"ח 22/03/1929 - 04/06/2008

נכתב ע"י עין צורים

אבא,

קושי גדול יש לי בפירוט הרגשות בליבי למילים היוצאות מהפה. פירוט מעשיך ממעיט ממכלול דמותך.

הרבה מעשים עשית בחייך, אבא, הרבה מעשים ומעט דיבורים. עיקר מורשתך אינה נאומים חוצבי להבות, אלא דוגמא אישית פשוטה. עלית ארצה בגיל 10 והשתקעתם בחיפה. כאיש תורה ועבודה, הלכת ללמוד בישיבת כפר הרא"ה, ובגמר לימודיך הצטרפת לגרעין בני עקיבא לביריה. היית שותף פעיל ביישוב המקום ובקידומו. המשכתם, אתה וחבריך, את בנין הארץ בהצטרפכם לבניית קיבוץ עין-צורים.

הרבה תפקידים נשאת במשק ובתנועה: העבודה בנגב, ריכוז המשק והגזברות, עבודה בקיבוץ הדתי, ניהול המפעל, ריכוז החינוך ועוד. ידעת גם לקבוע עיתים לתורה כשיכולת, בין התפקידים, וידעת גם להרפות. עם ירידת כושרך לאחר שחלית, צמצמת את פעילותך, אך הקפדת להמשיך ולעשות, ולקום כל בוקר לעבודה.

לכל אורך חייך אפיינו את מעשיך: הסתפקות במועט, חוכמתך, בבחינת "סוף מעשה במחשבת תחילה", מקוריות המחשבה, כושר ההנהגה, הנחישות והאמת. האמת האחת הגדולה שלך, שלא זזת ממנה לעולם. ולמרות כל התכונות האלה, תמיד בצניעות ללא גבהות לב .

היית לנו דמות משמעותית מאד בבית, ביום יום, כמו גם באירועים, בטיולים, ובלבטים שונים שהיו לנו בדרך. הרבה מהריהוט הביתי הוא מעשה ידיך.

אמא, אנחנו רוצים להודות לך על תקופה קשה של טרדות, דאגה גדולה וטיפול מסור. השתדלנו לעזור ככל יכולתנו, אך עיקר הנטל היה עליך.

בתהילים נאמר: "ה' מי יגור באהליך ...הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה.."

כמה מתאים לך, אבא

לך לשלום ונוח בשלום ושנהיה אנחנו ראויים לך .

דרור רמיאל