חיים טאובמן- ינאי ז"ל

כ"א אלול תרע"ד - ד' אדר ב' תשס"ח 12/09/1914 - 11/03/2008

נכתב ע"י שדה אליהו

חיים היה בשבילנו האור ההולך לפני הקיבוץ. חיים היווה דוגמה לחיים ערכיים - חיי תורה ועבודה אמיתיים. ראינו אותו חורש וזורע, ראינו אותו יושב יום-יום, לומד ומלמד, מבלי לוותר לעצמו.

חיים היה מורה בבית הספר המשותף מאז הקמתו. לימד את מקצועות היהדות, ביולוגיה וחקלאות. כמורה, אהב לצאת עם תלמידיו לשדות ובאופן זה, לקשור את תלמידיו לאדמת הארץ והעמק.

כמנהל בית הספר ידע להקפיד על "קוצו של יו"ד" להגשמת היעד של סלילת דרך חינוכית חדשנית; קיבוצית ודתית - הדרך בה האמין בכל מאודו. תלמידיו הרבים יעידו עד כמה העריכו את החינוך שספגו ממנו.

לצד הישגיו הרבים היה איש צנוע, מסור ואוהב משפחה שדגל בחיזוק התא המשפחתי, אך יחד עם זאת היה מעורה בכל ענייני הקבוצה. באספה השתתף בקביעות, באופן פעיל. כולם כיבדו אותו; ידענו שפיו ולבו שווים תמיד.

חיים הקים את מסגרת לימוד המשנה היומית בשדה אליהו ובה לימד עשרות שנים. ראה חשיבות רבה בעיצוב החיים הדתיים בקבוצה; לימוד תורה, ניגוני התפילה, זמירות שבת, ריקוד סוער בשמחת תורה לצד החינוך הדתי - היו השדות בהם הטביע את חותמו.

חיים נהג לדרוש פסוק מתהילים המציג את משנת חייו: "אתהלך לפני ה' בארצות החיים" (קט"ז). אמר רב יהודה: "זה מקום שווקים" (יומא ע"א).

כלומר: להתהלך לפני ה', פירושו לחיות את החיים בדרך ה' דווקא בעולם הממשי, התוסס. השוק הוא המקום בו מתקיים המפגש בין הקודש לחול. יעוד האדם הינו בהגשמת התורה והעלאת המציאות לדרגה גבוהה של קדושה ,לפני ה'.

חיים זכה להתהלך לפני ה' בארצות החיים.

יהי זכרו ברוך לעד.

מתוך דברי אהרל'ה שחק וצבי ינאי בהלוויה