שרה בן אהרון ז"ל

כ"ב כסליו תרע"ב - י"ד אייר תשס"ז 13/12/1911 - 02/05/2007

נכתב ע"י קבוצת יבנה

אמא יקרה !

נפרדת מהעולם שלמה ללא ייסורים כמו מלאך. בשנה האחרונה ראינו אותך נחלשת. אבל כמו כל חייך לא התלוננת, תמיד הודית לכל אחד. כשהגיעו ההורים של אבא לארץ היה לך מובן מאליו שהם יגיעו לקבוצה והקדשת לטיפול בהם שעות רבות ואף פעם לא על חשבון העבודה.

המשפחה הייתה אצלך ערך עליון, מאד רצית שנישן בבית אבל המשמעת הקיבוצית ודין התנועה היו נר לרגליך. מעל הכול את ואבא הייתם זוג יונים שמכבד אחד את השני ומוותר אחד לשני. מסירותך לאבא הורגשה לאורך כל חייך ובמיוחד בשנים שאבא היה בבית סביון דאגת לו במסירות רבה התפללת איתו ושעות היית איתו רק שלא יהיה לבד. הנכדים אהבו אותך מאד,לא שכחת לטלפן לכל אחד ביום הולדתו, תמיד קיבלת אותם בעוגיות שהיו מיוחדות רק לך.

הסברת פנים לכל אדם אפילו שכבר ישבת בכסא גלגלים זכרת את שמות כל החברים ולכולם הקדמת שלום.גם המטפלים אהבו לטפל בך.

בתחילת הקבוץ היית מטפלת. הילדים, שהיום הם בני שבעים, זוכרים לך, עד היום, חסד על רכותך מצד אחד ונחישותך, על המטפלת הנהדרת שהיית.

זכית אמא לעלות לארץ לפני השואה יחד עם משפחתך הענפה "דינר " ו "אורבך". זכית להקים פה בארץ שבט משלך ולראות בנים בני בנים ובני בני בנים. בחנוכה האחרון חגגנו לך 95 יחד עם כל השבט גדול שלך - ילדים נכדים ונינים. כולם באו לתת לך את הכבוד המגיע לך.

אמא עלית למעלה בשלמות וטהרה וכך נזכור אותך תמיד.

היי מליצת יושר יחד עם אבא לנו למשפחתך לקבוצה ולכל עם ישראל. אמן!

ישראל בן אהרון