פשחור עשהאל (עשי) ז"ל

א' תמוז תש"ב - כ"ב כסלו תש"ף 16/06/1942 - 20/12/2019

נכתב ע"י עין הנצי"ב

בערב שבת פרשת וישב, החזיר אבי את נשמתו הטהורה אל בורא עולם. גיבור פרשת וישב הוא יוסף הצדיק העומד בנסיון הקשה מול אשת פוטיפר. יוסף מלמד אותנו מהי רוח וחוסן של נפש יהודי אל מול אתגרים והבלי העולם. מסביר רש"י את פלא כוחותיו בכך ש"נראתה לו ליוסף דמות דיוקנו של אביו".

"דיוקנו של אבא" – אבא עשי – אבי האהוב | את דמות דיוקנך עשהאל – עשה האל | דמות דיוקן – מלאך גבריאל | כשמך – עשהאל גבריאל | דיוקן אבי – מעשה ידי אומן – היוצר ובורא הכל | דמות היהודי, הישראלי, המכבי והגיבור | גבך- זקוף ואיתן, גופך חסון כאלונים | מעייך – מלאות באלוהים והיכלי הלב – קדושה בהם | וידך – רכה לתת שמיים, נבואה בצעדיך, אמת וצדק בכל פסיעה | ונשמתך – כנר ה' נשמת אדם, כנר החנוכה שבו האור הגנוז המובטח לצדיקים.

בדיוקנו של אבי – רואה אני את המטען והבניין המוסרי והאנושי לו זכינו. המצפן והתלם שסלל עבורנו ללכת בדרך הישר – להיות אביר דרכים, לסמן עתיד ומטרה שתכליתם תמיד יובילו למציאות שלמה וטובה יותר.

בדמות דיוקן אבי – הרעות, החסד ואהבת כל אדם! אבי הותיר חריטות של קווי אהבה וחמלה בכל לב, בעיניים טובות וסוכריות לכל דורש. הרחיב קירות ליבנו, לשתול פקעות של אהבה ושמחה ולהוסיף יופי וחכמה לעולם.

דיוקנו של אבי – דיוקן התקווה והאמונה בטוב, דיוקן התרבות והידע ופיתוח היכולת לחשוב וליצור בכל עת. דיוקן האהבה – לכל החי והצומח, לדגי הים והבריכות, לעופות ולכל הפורח.

דמות דיוקנו של אבי – קול השופר בו תקע בימים נוראים והרעיד קירות בלב ושמיים. קול תפילה ודמעה, זמירות והלל וצליל מפוחית.

תודה על דיוקן הבית, על עומק ושקט שבו. על ברכת הבנים. ורבים שאימצתם ואספתם אל חום ביתנו. כאן בין הרי גלעד וגלבוע, תיאסף אל אבותיך ואל האדמה שכה אהבת, וימתקו לך הרגבים ויחזירו לך באהבתך אליהם.

תנוח אבא טוב, ותודה לך על דיוקן בניין – אב שלם כמותך.

בתך, תרצה (מתוך ההספד)