פורום מנהלי חינוך

תכנית העבודה לשנת 2023 עומדת בסימן ריענון שליחות התנועה

מכשירים את
דור המחר

פורום מנהלות חינוך

פורום המנהלות נפגש במהלך השנה לליבון סוגיות שונות שעולות מהשטח וכן בסוגיות שמחלקת החינוך מזהה כמשמעותיות למערכות החינוך הלא פורמלי בקיבוצים. לפורום יש מנחה מקצועית שמובילה את המפגשים, ומעבר להעשרה המקצועית, המשתתפות זוכות להשמיע ולשמוע, ולהתקדם ולהתפתח דרך למידת עמיתים משמעותית. קבוצת הווצאפ של משתתפות הפורום היא קבוצה פעילה ומהווה כר נרחב לרעיונות, להתלבטויות ולתמיכה. 

מכשירים את
דור המחר

במהלך שנת 2023 נפגש הפורום מספר פעמים ועסק בנושאים מגוונים ואקטואלים