הכשרת צוותים

מכשירים את
דור המחר

מחלקת חינוך בתנועה מקיימת הכשרות מקצועיות, ימי עיון, השתלמויות, ומעניקה לעוסקים בחינוך החברתי ליווי והדרכה פרטניים. 

פורום צוותי חינוך

 פעמיים בשנה מתקיימים פורומים אזוריים לצוותי החינוך בקיבוצים.

מכשירים את
דור המחר

במסגרת הכשרת הצוותים מתקיים אחת לחודש פורום מקצועי למנהלי החינוך הכולל העשרה, התמקצעות ולמידת עמיתים.