גיוס כספים לפרויקטים

תכנית העבודה לשנת 2023 עומדת בסימן ריענון שליחות התנועה

מקדמים פרוייקטים ערכיים

התנועה כפלטפורמה לסיוע

התנועה מהווה פלטפורמה לגיוס משאבים על ידי קולות קוראים וכן דרך קרנות פילנתרופיות