הבית לחיים - מושב קשת

הוקם ב- 2022 עם חברת 'שדה חמד' בית לנשים עם מש"ה בתפקוד גבוה בינוני בבית גרות 6 דיירות

הבית לחיים - מושב קשת