הבית בקהילה - משואות יצחק

הוקם ב- 2018 עם עמותת שק"ל מיועד לנשים עם מש"ה בתפקוד בינוני גבוה הבית קם עם 6 דיירות והורחב ל- 12 דיירות