דירת אלומה - מגדל עוז

הוקמה ב 2015 יחד עם 'הסדנה' בגבעות זהו בית לנשים עם מש"ה בתפקוד בינוני נמוך ירוד. בבית גרות 6 נשים

דירת אלומה - מגדל עוז