בית כלנית – עלומים

הוקם ב 2019 עם עמותת שק"ל מיועד לנשים מאגף השיקום בתפקוד בינוני גבוה הבית מיועד ל 5 דיירות