משכנתאות לבונים בקיבוץ

תכנית העבודה לשנת 2023 עומדת בסימן ריענון שליחות התנועה

בנייה פרטית 
בקיבוצים

ערבות להלוואת שיכון לבניה פרטית בקיבוצים:

חברי קיבוצים רבים שבונים את ביתם בשטחי הקיבוץ באופן עצמאי ועל חשבונם,  נחשפים למציאות שבה תנאי הלוואת השיכון שהם יכולים לקבל מהמערכת הבנקאית לצורך בניית ביתם, ירודים באופן משמעותי ביחס לחבריהם הבונים בשכונות ההרחבה השונות. הסיבה לכך היא היות הקרקע בחזקת הקיבוץ ולא בחזקת הלווה ובמדינת ישראל המחוברים (בתים) הולכים אחר הקרקע. מבחינת הבנקים, זוהי סיטואציה בעייתית וסיכונית הבאה לידי ביטוי בתנאי ההלוואה - הן בגובהה והן בתנאים שהבנק נותן לחברים המבקשים ללוות. 

תנאי
ההלוואה

הסכם שנחתם עם בנק מזרחי, קרן קמ"ע של התנועה הקיבוצית וקרן קד"ם של הקיבוץ הדתי, מאפשר להעמיד ערבות לבנק מזרחי עבור כל משפחה שמעוניינת בכך וכך מתאפשר שיפור משמעותי של תנאי ההלוואה ולמעשה השוואת התנאים למשפחה שבונה את ביתה על מגרש משלה. בניתוח השוואתי של עלות ההלוואה, יש בערבות זו ערך מתנה של 70-90 אלף ₪ עבור כל לווה. 

שיתופי
פעולה

החבירה של התנועה לקרן קמ"ע מעצימה את היכולת שלנו לתת מענה לחברים רבים שמעוניינים בסיוע הזה כיוון שאנו מעמידים פיקדונות לקמ"ע ועל ידי כך מכפילים באופן משמעותי את כוח הערבות שלנו מול הבנק. מסגרת זו עומדת לא רק לצורך הקמת בית חדש אלא גם עבור רכישת בית קיים וכן למיחזור הלוואות שיכון קיימות.