מיזמי אנרגיה

תכנית העבודה לשנת 2023 עומדת בסימן ריענון שליחות התנועה

מיזמי אנרגיה
מתחדשת

השאיפה  לעמוד ביעדי ייצור האנרגיה המתחדשת ע"פ ההתחייבות שמדינת ישראל קיבלה על עצמה במסגרת הסכם פריז 2015, מעמידה בפני הקיבוצים אפשרות להיות יצרנים משמעותיים של אנרגיה. הייצור יכול להתבצע על ידי שדות פוטו וולטאיים תוך דגש על שילוב אנרגיה וחקלאות באופן שיקדם גם את החקלאות ; בטכנולוגית מערכות פוטו וולטאי על ברכות דגים ;  במערכות אגרו-וולטאיות בשילוב חקלאות צימחית ;  על ידי שימוש בפסולת חקלאית לטובת ייצור אנרגיה ע"י מתקני ביו-גז ועוד.  מיזמי יצור חשמל ממקורות אלטרנטיביים מהווה הזדמנות לפיתוח מקור הכנסה משמעותי, בנוסף לחשיבות בהתמודדות עם משבר האקלים.

משק חשמל
עתידי

המבנה הארגוני והפיזי של הקיבוץ והעובדה שהקיבוץ יכול לקבל רשיון לחלוקת חשמל בהתאם לחוק משק החשמל, מאפשרים לו להשתלב בצורה מיטבית במשק החשמל העתידי. בעולם שבו מחירי החשמל צפויים להתעדכן בפסקי זמן קצרים בהתאם לביקוש ולהיצע, יתאפשר למי שהינו יצרן וגם צרכן להביא את מערכות הייצור והצריכה האנרגטית שלו ליעילות מיטבית, תוך שילוב מערכות אגירת אנרגיה וניהול רשת חכמה.

רכבים
חשמליים

תחום נוסף הוא שילוב עמודי טעינה לרכבים חשמליים במרחב הכפרי. הצורך במתן מענה לטעינת רכבים יגדל בשנים הקרובות באופן משמעותי. תכנון תשתית וניהול רשת בראיה מתכללת, יאפשר בנוסף למענה חכם לצרכים הגדלים, גם אפשרות למכירת חשמל לרשת בעזרת הקמת מסה של סוללות לרכבים החשמליים.