ביטוחי בריאות

פוליסת ביטוח הבריאות של חברי הקיבוץ הדתי

פוליסה
תנועתית

תנועת הקיבוץ הדתי השיקה בשלהי 2019  פוליסת 'ביטוח בריאות קבוצתית' בשיתוף חברת 'מלמד יועצים', פוליסה ייחודית במתכונתה.

נכון לאביב 2022 שותפים בפוליסה הקבוצתית  21 קיבוצים ומושבים חברי התנועה, וכוללת כ- 9,250 מבוטחים. הפוליסה מיועדת לחברי המשקים אך זמינה גם לתושבי ההרחבות הקהילתיות ולדור ב', דהיינו בני ובנות המשקים שאינם מתגוררים בקיבוצים/מושבים.

על
הפוליסה

הפוליסה מושתתת על בסיס של "מודל אמון" במטרה למקסם את התועלת המצרפית משילוב של הפוליסה הזו וביטוח הבריאות הממלכתי.

  • רובד בסיס: כל הכסף נשאר בחברת הביטוח וכל הסיכון בחברת הביטוח.
  • רובד מורחב: חברת הביטוח משמשת מנהלת התביעות. כל הכסף שלא מנוצל חוזר לקיבוץ, אם נוצל יותר מששולם –הקיבוץ משיב לחברת הביטוח.

רובד הבסיס כולל השתלות, טיפולים מיוחדים בחו"ל ותרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.

רובד מורחב כולל ניתוחים בארץ ובחו"ל, מחליפי ניתוח ושירותים אמבולטוריים (בדיקות אבחנתיות, חוו"ד נוספת, התייעצות עם רופא מומחה ובדיקות הריון).

ביטוח בריאות
בקיבוץ שלך

בכל קיבוץ/מושב קיים אחראי ביטוח בריאות אליו ניתן לפנות לצורך צירוף, גריעה, עדכון, עזרה בהגשת תביעה וכו'.

במידת הצורך גם אחראית תפעול ביטוח הבריאות של הקיבוץ הדתי עומדת לשירותכם.

פוליסת ביטוח הבריאות, פרטי אנשי הקשר וקישורים להגשת תביעות ניתן למצוא באתר של מלמד יועצים (לאחר הכניסה לאזור האישי) שכתובתו:  www.mic.co.il