אור דולק בבית הכנסת

הסתיים
19 בנובמבר
  • בתי הכנסת ברחבי הארץ והעולם
  • ימים שבת-א'
  • 12:00
84 שנה לאחר שכבו האורות בבתי הכנסת באירופה, מדליקים אור בבתי הכנסת בארץ ובעולם.

https://landing.zst.co.il/or_dolek/