אולפן עברית

אולפני גיור הקדמה

קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תר , קונסקטורר אדיפיסיפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק  אקווזמן ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תר , קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס ססיליס קוויס, אקווזמן ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תר , קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס ס