כלכלה ופיתוח

פעמונים בקהילה

במסגרת העיסוק הערכי והרעיוני של מהות שנת השמיטה והעמקת הרלוונטיות שלה [לצד העיסוק בהיבטים ההלכתיים והמעשיים של מצווה זו], תנועת הקיבוץ הדתי חברה לארגון 'פעמונים'. מתודת הפעילות של הארגון לאורך השנים היא בעבודה אפקטיבית עם יחידים ומשפחות בתחום התנהלות כלכלית נבונה. 

 

'מטרת העל של מיזם 'פעמונים בקהילות

שנת השמיטה היוותה הזדמנות ל'עלות כיתה' ולהביא את תורת 'פעמונים' למרחב הקהילתי. פרויקט 'פעמונים בקהילה'  מהווה מודל לאופן שבו קהילה מתגייסת לעשיית טוב, שאמנם משפיע על פרטים ומשפחות אך המשמעות המצרפית שלה היא חיזוק הקהילה כולה. אנו ממוקדים, לפחות בשלב הראשון, באזור עמק המעיינות ורואים בשבעת משקי התנועה שבעמק מעין קהילה מרחבית. 

מטרת העל של מיזם 'פעמונים בקהילות' היא פיתוח וחיזוק החוסן הכלכלי-חברתי והערבות ההדדית בקהילה. המודל מבוסס על עבודה הדוקה ומתכללת מול בעלי תפקידים בקהילה וגורמים נוספים במרחב כמכפיל כוח, תוך דיוק המאפיינים והצרכים

איך זה עובד?

במסגרת הפעילות יוכשרו מתנדבים וראשי צוותים חדשים אשר יפעילו מכלול פעילויות פרטניות וקבוצתיות ע"פ תכנית שגיבשנו יחד עם הנהגת ארגון 'פעמונים' ובכלל זה העמקת התודעה המיומנויות להתנהלות כלכלית אחראית.

התכנית המשותפת לתנועת הקיבוץ הדתי וארגון פעמונים יצאה לדרך באביב 2022.