תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

עליית הנוער

08/03/2004
עליית הנוער
הועדה לעליית הנוער הדתי
לפני שבעים שנה יזמו חברי הקיבוץ הדתי והיו שותפים בהקמת עליית הנוער. הם קלטו את קבוצת הנוער השניה שעלתה ארצה במסגרת זו. (הקבוצה הראשונה נקלטה בעין חרוד) כבר בהתחלה היה ברור שמספר הצעירים הדתיים המבקשים לעלות, גדול בהרבה מיכולת הקליטה של הקבוצה הדתית היחידה שהייתה קיימת כבר. חברים אלו הקימו ועדה ציבורית, מורכבת מאישי ציבור שהיו קשורים עם רעיון תורה ועבודה, זאת במטרה לחלק את נטל האחריות למוסדות הנוער וקבוצות ההכשרה על כתפיים רבות יותר.
כפרי נוער ומשפחתונים
ברבות השנים עברו המוסדות תמורות ושינויים והיום כל מוסד "מתמחה" בסוג אחר של חינוך. יש כפרים לנוער במצוקה, יש "אשכולות" של משפחתונים, ויש בתי ספר תיכוניים ואפילו מכללה. בהתאם לכך השתנו תפקידי הועדה והיום היא הפטרון והבעלים של שישה כפרי נוער והם: גבעת ושינגטון, הודיות, ימין אורד, כפר הנוער הדתי, נווה עמיאל, ותלפיות. רוב חברי הועדה הם אישי ציבור מחוגי הציונות הדתית ובראשה יושב רפי בן אבי, חבר קבוצת שלוחות. (לפניו ששימשו תפקיד זה דוד בית אריה (יבנה), צבי נוימרק (עין הנצי"ב), ושלמה סמסון (שלוחות). תפקידי הועדה שונים ממוסד למוסד, בהתאם לאופיו וצרכיו. יש שזקוקים לה מאוד ואחרים ששייכים לה רק באופן פורמלי. הועדה נותנת למוסדות גיבוי ציבורי ומסייעת בניהול השותף ובהשגת אמצעים לפיתוח.
פעילות הקיבוץ הדתי בעליית הנוער
המזכירות המורחבת הכירה בחשיבות התפקיד שממלאים כפרי הנוער בחברה הישראלית ובחינוך הציוני לנוער, שלפעמים הוא חסר כל אפשרות חינוכית אחרת, במיוחד לנוכח איומי ההשתלטות של זרמי חינוך אחרים. וכללה אותם במשימות שהקיבוץ הדתי מקצה להם ימי פעולה ציבורית (חלקית).
נציג הקיבוץ הדתי בוועדה לעליית הנוער
רפי בן אבי,
טל. בית: 04-6062214
טל. נייד: 066-746395
דוא"ל: rbenavi@shluhot.org.il
חסר רכיב