תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

בטעם רע

06/09/2006
עמודים אלול תשס"ו (706) 9
דואר נע: בטעם רע


בגיליון עמודים האחרון בחרתם להתייחס בצורה כלשהי למלאת שנה להתנתקות.
המזכ"ל אמנם לא מזכיר את האירוע כלל והוא בוודאי יודע למה. מורדי שטיין שולח חיבוקים למפונים שהם חשובים כשלעצמם.
המאמר המרכזי המתייחס לאירוע הוא של יוסקה אחיטוב המתמודד עם חוות דעת הלכתית המתירה, בתנאים מסוימים, לרמות את פקידי מנהלת סלע. בהכירי את יוסקה אני מוכן להמר שמסקנתו היא הנכונה אבל להביא מאמר כזה, שבוודאי מכותרתו רומז לאשמת רמאות של המפונים, וכל זאת במלאת שנה לאירוע הקשה והעצוב, הרי זה ממש בטעם רע.
בימים אלה, הציונות הדתית כולה ובתוכה חברי הקיבוץ הדתי מציינים בעצב וחלקם גם בכעס על התוצאות המתחוללות לנגד עינינו, את האירועים של הקיץ הקודם. איני חושב ש"עמודים", ביטאון הקיבוץ הדתי, צריך לייצג עמדות פוליטיות, להיפך – כוחנו הוא בהתעלות מעל עמדות פוליטיות. יחד עם זאת, התעלמות מהשקפתם של רוב חברי הקיבוץ הדתי, שהצביעו בבחירות האחרונות בעד "איחוד לאומי – מפד"ל", והבאת המאמר הנ"ל, אמנם בירור הלכתי, עם הרמיזות שבו, מצטיירת בעיני כניסיון להדגיש השקפה מסוימת שאינה ביטוי אמיתי לדעת חברי הקיבוץ הדתי.
ישנן דרכים רבות אחרות, בתחומים המשותפים לכולנו, להעלות את אירועי ההתנתקות והמאמר של יוסקה כוחו יפה לזמן אחר.

יוסי ענברי
שדה-אליהו

חסר רכיב