תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

01/03/2009
עמודים שבט תשס"ט (730) 4
תנועה בתנועה
על שולחן המזכ"ל - נחמיה רפל

 

עופרת יצוקה - ברוך ה', חיילינו חזרו בשלום הביתה, ואורח החיים ביישובינו במעגלים הראשון והשני חזר לשגרה. תודתי נתונה לחברי המזכירות הפעילה – ובמיוחד למיכל אחיטוב ויהושע מוזט – על הארגון היעיל של הפעילות הרחבה בכל המעגלים. באמצעות דפי המידע קיבלו כל חברי התנועה עדכון שוטף על העשייה הנפלאה, על פתיחת הבתים והלב במעגל השלישי, ועל המקומות בהם הייתה דרושה עזרה נוספת. כולנו תקווה שהמבצע הצבאי והפעילות המדינית יסיימו שמונה שנים של ירי טילים ופצצות, ונשוב לחיי יצירה של תורה ועבודה.

 

היערכות לבחירות - שורות אלה נכתבות כשבועיים לפני המועד המתוכנן לבחירות, והן תתפרסמנה כנראה לאחר שנדע את תוצאותיהן. דומני שלמען ההיסטוריה חשוב לכתוב על אכזבתנו מקריסתו של המהלך לאיחוד הציונות הדתית, מהלך שהיינו שותפים בהובלתו באמצעות תנועת "כולנו".

מתחילת התגייסותנו למאמצי האיחוד היו חברים שטענו: "חבל על הזמן. הפערים הרעיוניים בין מרכיביה השונים של הציונות הדתית הם גדולים ועצומים, וכאשר נוסיף עליהם את היריבויות האישיות והאמביציות הפוליטיות נבין שאין שום סיכוי שכולם ישתפו פעולה". הפסימיות גדלה כאשר בניגוד לדעתנו הוחלט על פריימריז לראשות "הבית היהודי", והיא גברה שבעתיים כאשר לאחר ימים אחדים התקבלה החלטה הפוכה, דהיינו שלא לעשות את הפריימריז. לשיא הגיעה תחושת הכישלון כאשר רבים מחברינו בקיבוצים לא הצליחו להיכנס לאתר האינטרנט של "הבית היהודי", נמנעה מהם האפשרות להשפיע על ידי הצבעה על מועמדי המפלגה לכנסת, וכאשר הוצגה רשימת מועמדי "הבית היהודי" לכנסת ה- 18, נפקד ממנה נציג ההתיישבות.

הוועדה המדינית-רעיונית התכנסה כשבועיים לפני הבחירות, וקיבלה את ההחלטות הבאות:

1. הוועדה המדינית-רעיונית קוראת לחברי התנועה להצביע בבחירות לכנסת ה- 18 למפלגה ציונית-דתית.

2. הוועדה סבורה שמפלגת "הבית היהודי" מייצגת נאמנה את דרכו של הקיבוץ הדתי, וקוראת לחברי התנועה לתמוך בה בבחירות.

3. אם תהיינה פניות מקבוצות לסייע למפלגה ציונית-דתית, תשקול המזכירות הפעילה את האפשרות להיענות בחיוב לפנייה זו.

4. המזכ"פ תוציא דף עמדה לחברי התנועה, שיבהיר את השיקולים ויציג את ההחלטה (כולל הפנייה לאתרים באינטרנט).

בהתאם להחלטות הוועדה גוייס חיים פרלשטיין, חבר קיבוץ שלוחות, לריכוז מטה הבחירות של "הבית היהודי" בקיבוץ הדתי, כאשר פעולתו ממומנת בכספי הבחירות של המפלגה.

 

מזכירות מורחבת - המזמו"ר התכנס בטירת צבי, וזכה ליהנות מקבלת פנים לבבית, חברית וטעימה. לאחר לימוד משניות ואמירת קדיש לזכר חברי התנועה שנפטרו מאז המזמו"ר הקודם, הציגו חברים אחדים מהמשק המארח את דמותה היפה של טירת צבי: את ההתחדשות הקיבוצית, הצמיחה הדמוגראפית והשכונה הנבנית כהרחבה קהילתית; את המשק החקלאי והתעשייתי המחפש פיתרונות לנוכח מצוקת המים והמשבר העולמי; את בית האבות הסיעודי "עטרת צבי" השוכן בלב הקיבוץ וזוכה למחמאות רבות; את מערכת החינוך הנותנת מענה ערכי לאוכלוסייה מגוונת והמתמודדת עם אילוצים תקציביים לא פשוטים, ואת הפעילות החלוצית עם גרעין 'צבר' – כ- 20 ילדי יורדים מארה"ב העולים ארצה על מנת לשרת בצה"ל שירות מלא ומשמעותי. בתום הישיבה הוזמנו חברי המזמו"ר לסיור ב"טיב", והתרשמו מתהליך הייצור המעניין ומהגידול המתמיד בהיקף העבודה במפעל. תודה לאפרת פולק, מזכירת הקיבוץ, ולכל העמלים באירוחנו!

לפני שנכנסנו לסדר היום המתוכנן, מצאנו כנכון להעלות שני סעיפים: הראשון, התגייסותה של תנועת הקיבוץ הדתי למאבק בתאונות דרכים, תחת הכותרת "אור אדום" (ראו גם בדו"ח המחלקה המשימתית). השני, מתן זכות הצבעה בישיבות המזמו"ר למזכירי הקיבוצים המשתתפים בדיונים. השאלה עלתה גם לקראת ישיבות קודמות של המזמו"ר, והפעם ביקשה המזכירות הפעילה לשמוע את חוות הדעת של חברי המזמו"ר. בדיון הוצגו התקנון ומערכת השיקולים בעד ונגד, וסוכם להכין את הסוגיה לקראת קבלת החלטה במועצה הבאה (שתתכנס בע"ה בעוד כשנה).

תקציב התנועה לשנת 2009 – נושא מרכזי בסדר היום של המזמו"ר – הועבר למזכירויות הקיבוצים לעיון מוקדם, והוא נפתח בדברי הסבר של אלי סומר מאגף המשק של מזכירות התנועה, שהדגיש את המעבר לתשלום שכר לפעילי התנועה באמצעות תלושי משכורת, ואת ההחלטה לא למשוך מכספי קרנות התנועה לטובת הפעילות השוטפת ב- 2009. מבין הנקודות עליהן נערך דיון נציין:

א. תקציב "המטה השיתופי" – אנחנו מעבירים כל שנה 96,000 ₪ ל"מטה השיתופי", המהווים כ- 20% מתקציבו. את שאר התקציב הוא מקבל מהתק"צ (= התנועה הקיבוצית). לפני המזמו"ר עמדה מחד גיסא בקשת "המטה השיתופי" להכפיל את תקציבו, ומאידך גיסא הצעה פרטית לקצץ את תקציבו ב-50%. בתום הדיון התקבלה הצעת המזכ"פ, להשאיר את התקציב בגודלו הקבוע בשנים האחרונות.

ב. תקציב מחלקת "דור צעיר" – גיוס רזי בן-יעקב למזכירות הפעילה, לאחר שובו משליחות בני-עקיבא בהונגריה, במטרה להעמיק ולהרחיב את הפעילות עם ילדי בית הספר העל-יסודי ועם הצעירים בגילאי 25 עד 35, מחייב הקצאת משאבים לפעילות מגוונת.

ג. פעילות מחלקת הביטחון – המשך עבודה עם אבישי טבת, חבר קיבוץ גן שמואל, לטיפול בנפגעי צה"ל ומערכת הביטחון. שש מועצות אזוריות הצטרפו לפעילות המנוהלת על ידינו, ואנו צופים שהעסקתו של אבישי תמומן על ידי פעילותו המבורכת.

קולות אחדים דיברו על הצורך בצמצום תקציב התנועה, כפי שכולם מצטמצמים לאור המשבר הכלכלי העולמי. בסופו של דבר התקבל התקציב כפי שהוצע על ידי המזכירות הפעילה.

מיסוי קיבוצים בגין תושבים – המזכ"פ עוסקת בנושא מאז תשס"ב, ובישיבה הקודמת של המזמו"ר (שהתקיימה בראש צורים) נאמר פעם נוספת שיש לקדם את הדיון ולקבל החלטות. המזכ"פ הגישה למזמו"ר הצעה מנומקת ומפורטת, ובסיכום הדיון הממושך הוחלט:

א. המזכירות המורחבת מקבלת עקרונית את הצעת המזכירות הפעילה למיסוי קיבוצים בגין תושבים.

ב. המזכירות המורחבת מטילה על המזכירות הפעילה להקים צוות, שיורכב מחברי המזמו"ר, שמשימתו להביא הצעה מגובשת לישיבת המזמו"ר.

על סדר יומה של המזמו"ר עמד הנושא הפוליטי – היערכותנו לבחירות לאחר התפלגותה המחודשת של הציונות הדתית – אך מקוצר זמן נאמרו רק משפטים אחדים על ידי המזכ"ל, ולא נערך דיון.

ישיבת המזמו"ר ננעלה בדברי סיכום של ציפי סטרשנוב, שסיימה את תפקידה כמרכזת מחלקת החינוך, ושל רוברט ברל, שסיים את תפקידו כמרכז מחלקת משימות. שניהם זכו לתשואות ולדברי תודה, ברכה והערכה מאת כל הנוכחים.


מחלקת החינוך - מיכל ליברמן – אחיטוב

 

חזרה לשגרה - בקיבוצי הדרום חזרו הילדים לשגרה, לבתי התינוקות , לפעוטונים, לגנים, לבתי הספר, לבתי הילדים ולמועדוני החטיבה והתיכון. בבית הספר דע"ת בסעד ובבית הספר העל יסודי ביבנה עברו צוותי המורים סדנה מיוחדת לקראת המפגש עם התלמידים ששבו לאחר "חופשת חנוכה" ארוכה במיוחד... ראוי לציין שהתלמידים שמחו לפגוש את חבריהם ולשוב לשגרה שקטה ובטוחה. אחת הדוגמאות לשגרה היא חלוקת תעודות במועד שנקבע בתחילת השנה. מחד, מהלך זה הטיל עומס רב על המורים והתלמידים ומאידך, יצר מסגרת ברורה. בנוסף, מרכז "חוסן" – במועצה האזורית שדות נגב, הציע תוכנית תמיכה והתמודדות לתלמידים הזקוקים לכך. מי ייתן שהשקט והביטחון ילוו את כולנו לאורך זמן רב.  

 

ימי עיון לקומונריות בסניפי בני-עקיבא בקיבוצים - ברוב יישובי התנועה פועלים סניפי בני-עקיבא. עבודת הקומונרית בקיבוצים שונה מעבודת הקומונרית בסניפים בערים וביישובים שאינם קיבוצים. שוני זה מתבטא בעובדה שבקיבוצים פועלת מערכת חינוך בלתי פורמאלי נוספת לפעילות הסניף. זוהי אחת הסיבות שהיה חשוב לקיים ימי עיון מיוחדים בנוסף לימי העיון הקבועים של בני-עקיבא.

 • ביום העיון הראשון - פגשנו בנות חדורות עשייה ורצון לשנות את העולם. תוכנית היום כללה היכרות כללית עם תנועת הקיבוץ הדתי מפי נחמיה רפל, פעילות סדנאית בנושא "הקומונרית והסניף בקיבוץ" – עם אפרת שלומי מסעד, סיכום ובקשות להמשך. עיקרי הדברים שעלו הם כי המדריכים והחניכים הבוגרים אינם מכירים את יסודות התנועה והאידיאולוגיה של הקיבוץ הדתי. הובע רצון ברור לקיים ימי עיון נוספים שיעסקו בנושאים אלו ובבניית תוכנית עבודה מותאמת עם המדריכים.
 • נושא יום העיון השני היה נורמות וערכים בקיבוץ הדתי. יום זה התקיים בסעד, על מנת לחזק ולהתחזק! ביום העיון צפינו בסרט "ינטל" וערכנו דיון על ערכים מתנגשים. בנוסף נערכו לימוד ושיחה עם הרב עמית קולא על הנושא "הלכה במציאות משתנה", ולאחר מכן פעילות סדנאית בנושא "רצוי ומצוי במפגש של הקומונרית עם הסניף בקיבוץ", בהנחיית אפרת שלומי. היה זה יום מעניין וחשוב.
 • להמשך מתוכנן יום עיון נוסף שיעסוק בערכי תנועת הקיבוץ הדתי, וכן סמינריון למדריכי בני-עקיבא בקיבוצים שיעסוק גם כן בתכנים אלו.

ימי העיון הוכנו בשיתוף פעולה של מחלקת חינוך יחד עם מחלקת נוער (רזי בן יעקב).

 

ומה בהמשך? בימים אלו אנו ממשיכים לעבוד במלוא המרץ. בין הנושאים העומדים על הפרק:

 • פעילותו של רזי עם הנוער
 • ימי עיון למדריכי חטיבה ותיכון משותפים לכל הקיבוצים
 • היערכות לקיץ


קרן הקיבוץ הדתי - אלי סומר

 

 • סיכום ניתוח - פרויקט מרכזי שיזמה וביצעה מזכירות הקיבוץ הדתי בא לסיומו המשמעותי; במסגרת ניתוח הוצאות והכנסות הקהילה בוצעו על ידי הכלכלנית, הגב' שלומית ארבל, יחד עם צוות מנחה מ'דובנוב', ניתוחים לעומק של המערכות ב-13 מהקיבוצים. תוצאות העבודה הוצגו לאחרונה בקיבוץ עין צורים וכן בכפר עציון. בקיבוצים אלו התקיימו דיונים חשובים ומקצועיים. כשבועיים לפני חג הפסח נקבע כנס בו יוצגו התוצאות המערכתיות: מידרוג
 • תלושים - מראשית השנה האזרחית, בהתאם להחלטות צוות מקצועי, המזכירות הפעילה והמזמו"ר, הועברו פעילי הקיבוץ הדתי לתלוש שכר. העסקת הפעילים באופן זה מזכה את קיבוציהם בתשלום המרכיבים הסוציאליים כמתחייב בחוק.
 • מבקרים - לאחרונה ביקר הצוות הכלכלי בקיבוצים בארות יצחק, טירת צבי, עין הנצי"ב ושלוחות. בקרוב: לביא, בית רימון, כפר עציון, מגדל עוז, ראש צורים ועוד...
 • "מיזם אבישי טבת" בהנהלת מזכירות הקיבוץ הדתי פעל "שעות נוספות" בימי 'עופרת יצוקה'. על הפעילות בשטח לא נרחיב את הדיבור. אשר למנהלות, יש לציין שמלוא ההוצאות מכוסות.
 • "אור אדום" - תרומתנו הצנועה למלחמה בקטל בדרכים מקבלת תנופה בהובלת יהושע. אני מבקש לציין כאן את העלויות הכלכליות הישירות של תאונות הדרכים; התשלום על ידי הקיבוצים על "השתתפות עצמית" עולה על מיליון ₪ לשנה! וזה כמובן ההיבט "הקל" של העניין...
 • מחלקים - תאגיד משקי התק"ם קיים אסיפה שנתית בה התקבלה החלטה לחלק דיבידנד צנוע לכל הקיבוצים. עוד ארוכה הדרך למפנה בתאגיד זה, ודאי לנוכח הצונאמי הכלכלי הנוכחי. פרטים בע"פ למעוניינים.
 • משַייכים - אסיפה של בעלי יחידת האחזקה של "המשביר המרכזי" אישרה את המשך מהלך שיוך ההון של תאגיד זה. פרטים בע"פ למעוניינים...
 • מתַאמים - הגענו למועד בו יש לבחון כלכלית ביצוע התאמת הפרמיה של ביטוח הבריאות הראל. על פי התוצאות, נראה שנידרש להוסיף תשלום "לא גדול".
 • מתַרצים - למרות שהגענו להסכמות ראויות לפני מספר חודשים, 'עתודות' עדיין גוררת רגליים בתחום הביצוע. יש הסברים ויש תירוצים. התשואה בשנת 08 הייתה שלילית (כ-6% -)...
 • מהַפכים - באיגוד התעשייה הקיבוצית נוכחים לראות היפוך מגמה חריף במרבית המפעלים. לב הבעיה היא יכולת המפעלים לגייס אשראי שיאפשר להם קיום הפעילות.
 • מסַיימים - תאגיד משקי הקיבוצים בו חברים מרבית הקיבוצים סיים את שנת 08 בצורה סבירה. אשר לעתיד, ימים יגידו...
 • מַפנימים - תשואת שיבולת בשנת 08 הייתה שלילית (כ-6% -), מציאות שלא הכרנו בעבר. גם אם כולנו משננים לעצמנו שיש להסתכל על הטווח הארוך, המכה היא מכה אמיתית. טוב יעשו הקיבוצים העמיתים אם יפנימו בחיי היום-יום את התמורות בחיי הכלכלה המקומיים...
 • אוהדים - מזכירות ארגון "אהדה" בגיבוי המרכז לייעוץ ושיקום של התנועה הקיבוצית (בהם אנחנו שותפים) החליטו להעצים את הפעילות שאמורה לסייע למשפחות בעלי צרכים מיוחדים בניסוחי הסכמי אהדה מול קיבוציהם. לשם כך אמור להצטרף לגדעון פלס אדם נוסף במשרה חלקית מאוד שיפעל בדרום הארץ.
חסר רכיב