תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

06/09/2006
עמודים אלול תשס"ו (706) 9
תנועה בתנועה
דיווח ממחלקות המזכירות הפעילה שת הקיבוץ הדתי
משולחן המזכ"ל
יאיר ריינמן

בשוך הקרבות – אני מבקש להעביר השתתפותנו בכאבה וצערה של התנועה הקיבוצית על קיבוציה וחבריה, אשר איבדו במהלך הלחימה בנים כה רבים.
אך זה עתה מלאה שנה למהלך ה"הינתקות" אשר נתפס בעיני מערכות השלטון ומרבית העם כעניינו וככאבו של מגזר מסוים בחברה. כפועל יוצא, מיד משאיבדה התקשורת עניינה בנושא, ירדו הדברים מסדר יומה של החברה הישראלית, ואת מקום הדאגה והנתינה תפסו מחדש הציניות והאדישות לצרותיו של האחר.
נראה כי הטלטלה הצפויה לעבור על החברה הישראלית בעקבות המלחמה, חוצה בפעם זו מגזרים, אמונות וטריטוריה גיאוגרפית.
ישנה מידה רבה של בריחה מהתמודדות בטענה הרווחת כי הכישלון בהשגת יעדי הלחימה היה כולו תוצאה של מחדלים וכשלים בהפעלת הכוח הקרקעי על ידי הדרג המדיני והפיקוד הבכיר. המציאות והכשלים המשתקפים במראה שהוצבה פעם נוספת בפני החברה הישראלית, אינם תוצאה של כשל מקומי של איש זה או אחר.
השאלות הנוקבות ביחס לתפקוד מערכות הצבא, המדינה, והמנהיגות ראוי שתישאלנה, והכרחי כי התשובות אכן תהיינה ראויות, באשר חיי אדם וגורל המדינה עלולים להיות תלויים בהן. ואולם ועדות בדיקה כל שהן, ובכל מבנה משפטי שיקבע, לא תעסוקנה בזיהוי והגדרת בעיות היסוד, והכיוונים אליהם צועדת החברה הישראלית. ועל כן ספק רב בעיני באם תשכיל החברה הישראלית ובראש ובראשונה המנהיגות הנבחרת העומדת בראשה, להתמודד ולשנות המגמה. לשם יש לכוון המחאות וההפגנות, שאם לא כן תחזורנה הציניות היוהרה והאדישות להוביל את כולנו.

עובר ושב - ברכות ותודות לזאביק כהן (מגדל עוז ) המסיים תקופת פעילות מסורה ומאומצת כמרכז מחלקת בטחון ושנת שרות. עדי שגיא (מירב) עושה צעדיו הראשונים בתפקיד, ואאחל לו הצלחה רבה.
ברכות ואיחולי הצלחה גם לדני תמרי (שדה אליהו) אשר נבחר לאחרונה לעמוד בראש המועצה האזורית בקעת בית שאן.
על פי החלטת צוות המינויים התנועתי התחלנו בהליכים לאיתור מועמדים לתפקיד מרכז/ת מח' חינוך (להחלפת ציפי סטרשנוב אשר תסיים את הקדנציה בקיץ 2007) ומנהל/ת קרן הקיבוץ הדתי (להחלפת אלי סומר אשר יסיים קדנציה מוארכת בסתיו 2007).
אני מבקש לסיים הדברים במכתבו של עו"ד גיל-עד חריש – מייסד עמותת "לשובע", אשר בין שאר מעשיה הטובים מפעילה את בתי הנוער "קדימה", בסיוע מתנדבי שנת הי"ג מהקיבוץ הדתי, ומחלקת הביטחון ושנת השירות:
יאיר שלום רב, מחר אנו מסיימים שנת פעילות נוספת ברשת בתי הנוער "קדימה", וזאת הזדמנות נוספת לשוב ולהביע בפני תנועת הקיבוץ הדתי תודה, הוקרה והערכה עד בלי די על פעולת הש.ש. שלכם.
למיטב זכרוני, מחזור הש.ש. הנוכחי, הינו השישי מאז תחילת הפעילות המשותפת. גם השנה, כבכל שנה, התברכנו בש.ש. שהנם מיטב הנוער, וכולם חדורי מוטיבציה ורצון עד בלי די לסייע לילדי "קדימה".
הש.ש שלכם קיבלו מהוריהם, בקיבוצים ובתנועה את מיטב הערכים והחינוך, ופעלו בהצלחה רבה להנחלתם לילדי בתי הנוער, שכה זקוקים להם.
עם תחילת ההתקשרות היה לנו בית נוער בודד ובו 50 ילדים. כיום רשת בתי הנוער "קדימה" כוללת 15 בתי נוער ובהם כ-700 ילדים. ומכאן בוודאי תובן בקשתנו להגדיל עוד ועוד את מספר הש.ש. המופנים אלינו, ככל שהדבר אפשרי.
אנא העבר את תודתנו והערכתנו לש.ש. להוריהם, לקיבוציהם ולתנועה.
לסיום, הרשה לי לחזור ולשאול: האם כחילוני עירוני אוכל גם אני להתקבל כחבר בתנועת הקיבוץ הדתי?
עד כאן דבריו של חריש המדברים בעד עצמם.
על ספו של חודש אלול, דברים מתוך התפילה לשלום המדינה (אכן, כפשוטם של מילים – לשלום המדינה): " אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה באברת חסדך ופרוש עליה סוכת שלומך. ושלח אורך ואמתך לראשיה שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך".
ביטחון
עדי שגיא

לחברים שלום,

בימים אלה אני מסיים את החפיפה עם זאביק במחלקת ביטחון וזו ההזדמנות להודות לו על שלוש שנים של עשייה והובלת שינוי גדול מאוד מהמתכונת שבה עבדה המחלקה בעבר.

אספר מעט ממה שעברתי ביחד עם זאביק בחפיפה שערכנו. לצערי הרב, נכנסה המדינה למהלך הלחימה בצפון, דבר שהביא אותנו לסיור בין לוחמינו. נוכחנו לראות מה רבים הם הבנים הנמצאים באותה חזית ובמגוון רחב של יחידות, הן בסדיר והן במילואים. ביקור זה הביא אותנו למחשבה נוספת בהתייחסות של מחלקת הביטחון לנושא החיילים.

שלא תטעו, אין בכוונתנו לחזור לימים שלפני 15 ו-20 שנה, אבל בהחלט יש מקום למעקב וידע מפורטים יותר אודות חיילנו ומקום הימצאותם. זאת אעשה בקרוב יחד עם ועדות הצעירים.

במקביל עברנו בעמותות השונות בהם מתקיימת פעילות של שנת ה-י"ג ההתנדבותית, וכאן המקום להודות לאותם חבר'ה שבימים אלה מסיימים את השנה ומתחילים בדרך חדשה במסגרת הצבאית או השירות הלאומי, ולאחל להם הצלחה בהמשך דרכם.

קצת מהתוכניות לטווח הקרוב:

1. מפגשי הכרות עם ועדות צעירים שבסופם יתואם יום מרוכז בו נדון בנושאים המשותפים לרוב הוועדות
2. מפגשי הורים בקיבוצים, הורי י"ב, בהם נפרט את מה שעומד בפני הבנים במהלך השנה עד להחלטה שתבוא בסופה
3. שיחות עם כיתות י"א להכנה לקראת גיוס, תוך שימת דגש להגיע לאותם תלמידים שאינם לומדים במסגרות בתי הספר הקיבוציים
כאן המקום לבקש את עזרת ההורים והתלמידים שיהיו אתי בקשר לגבי אותם תלמידים (כנ"ל גם לגבי בני י"ב)
4. ביקורי הכרות ראשונים עם העמותות בהן פועלים גרעיני י"ג שלנו, וכן פגישה עם החבר'ה שלנו.
5. הכנת סמינר לקראת שנת שירות שמתבצע בבתי הספר יבנה ושדה אליהו.
6. הכנת הסמינר לשנת שירות – מסורת שהתחילה אצל זאביק בשנה שעברה ואנו ממשיכים אותה לאור ההצלחה. בסמינר זה אנו נותנים כלים ועזרה לאותן בעיות בהן נתקלים ה-י"ג במשך השנה.

בהזדמנות זו אני רוצה לאחל רפואה שלמה לפצועי צה"ל ובתוכם בני הקיבוץ הדתי:
יואב שניידר – שריונר מקיבוץ שלוחות
אייל ירוסלביץ – שריונר מטירת צבי
ישי גרין – עורב גולני מראש צורים
דוד ששון – צנחנים מקיבוץ מירב

תנועת הקיבוץ הדתי
שולחת תנחומים למשפחות השכולות
שאיבדו את יקיריהם.

בתפילה לימים שקטים יותר.

ב ב ר כ ה,

עדי שגיא
052-3784287
bitachon@kdati.org.il
מחלקת משק
דובי מילר

במפגש רכזי משק שהתקיים בקיבוץ הדתי הציגה שריתה אפשטיין את האפשרויות לבדיקה כלכלית של מגזר החינוך בקיבוצים, הן מהיבט ניהול כלכלי ונכון של המערכת והן בדיקת זכויות עובדי ההוראה מול הרשויות השונות.
נושא זה הוזנח במשך שנים ומשקים שטיפלו בנושא ראו ברכה בעמלם.
יוסי מלול מהתאחדות מגדלי בקר וניר מאיר, חבר קב' שילר, הציגו כל אחד את עמדתו ביחס להפרטת תנובה. כמעט בכל קיבוצינו (פרט לשניים) רפתות שמהוות נדבך מרכזי במערכת הכלכלית של הקיבוצים ועלינו לראות את נושא ההפרטה הן מהיבט הבעלות של החברה והן מן ההיבט של הרפתות כספקיות חומר גלם לתנובה. הקמנו צוות אשר יגבש את עמדתנו בנדון.
חברת אביליסק הציגה בפני רכזי המשק אלטרנטיבות לגיוס הון שלא באמצעות המערכת הבנקאית. חלק מקיבוצינו כבר נעזרו באלטרנטיבות. כמובן חשוב לזכור שמטרת המהלך היא לאפשר גיוס הון זול יותר או שאינו דורש בטוחות שיקשו על המשק בעתיד לצורך השקעות נדרשות וכדאיות, ומאידך אינו פיתרון לגיוס הון מיותר שאולי מקל בשלב הראשון אך מחירו משולם בהמשך.

מח' חברה
מנוחה זכאי

שלום חברים,

ימים קשים עוברים על עם ישראל ובימים שכאלה קשה לעבוד על תוכניות לעתיד, הכל מתגמד והראש נתון לשכולים, לפצועים ולמפונים. ובכל זאת מהמקום שבו אמורה הפסקת האש להיכנס לתוקף, אנסה להמשיך קדימה.
לרגל המצב, סמינר ההכנה לבנות השירות הלאומי עבר דירה מהישיבה במעלה גלבוע שתושביה אף הם ישבו לעיתים במקלטים, לישיבה באלון שבות. בימים ראשון – רביעי כ"ו-כ"ט באב (20.8 – 23.8) יתקיים אי"ה הסמינר שהתאים עצמו למיקומו החדש בגוש עציון, בתוכנית עשירה ומגוונת.
נמצא בהכנה יום עיון לקראת הימים הנוראים, לבנות השירות הלאומי, שיתקיים אי"ה עוד לפני ראש השנה – על מועד מדויק ותכניו של היום, נודיע.
הסדנה לבעלי תפילה לקראת ימים נוראים – תתקיים בבארות יצחק במועדון לחבר, ב-י"ג אלול תשס"ו (6.9.06) בין השעות 14.30 – 18.30.
מפגשי המזכירים מתחדשים בספטמבר והמפגש הראשון יתקיים אי"ה ביום שלישי י"ט אלול תשס"ו (12.9.06).
קורסי מנהיגות צעירה שיתקיימו בצפון ובדרום – לחוד, יתחילו אי"ה אחרי החגים - חשוב למהר וליידע אותנו על מועמדים מתאימים.
יום הזדהות עם גוש עציון ההכנות ליום ההזדהות, המתוכנן כזכור ליום ב' דחוה"מ סוכות, נכנסות להילוך גבוה.

תוכניות רבות נוספות לשנת תשס"ז החלו לנבוט, אך עקב המצב הן עדיין במצב נביטה בלבד...
מחלקה משימתית
רוברט ברל

בחודש האחרון זכיתי לראות את היכולת והרצון הרב של חברי קיבוץ הדתי. בתחילת המלחמה בצפון פנתה המחלקה המשימתית לכל יישובי הקיבוץ הדתי בבקשה לקלוט תושבים מהצפון שנקלעו למצוקה. בנוסף, עמדנו בקשר תמידי עם הרשויות המקומיות בצפון וארגונים שונים על מנת לעזור היכן שהיה צורך בכך. קרוב לאלף איש מהצפון קיבלו בית חם ועזרה בישובי הקיבוץ הדתי. למשרדנו הגיעו כ-30-50 פניות ביום ממשפחות מהצפון שחיפשו מגורים ובעזרתם של יישובי הקיבוץ הדתי ויישובים נוספים שנמצאים בקשר עם הקיבוץ הדתי הצלחנו לענות על רוב גדול של הבקשות. בנוסף לבקשות שהגיעו ישירות לקיבוץ הדתי, הגיעו בקשות רבות ישירות ליישובי הקיבוץ הדתי ממשפחות וארגונים המבקשים את עזרתם. כל יישוב וקיבוץ נענה לבקשות כפי יכולתו.
כמו כן, הגיעו פניות רבות מחברים המעוניינים לעזור בדרכים שונות לתושבי הצפון. חברים חילקו מזון בקרב התושבים, התנדבו עם הנוער בצפון וכן, שלחו תרומות רבות של מזון ומצרכים שונים .
זה המקום להגיד תודה רבה על ההיענות מצד כל יישובי הקיבוץ הדתי.


"אך, עברית קשה שפה..."
בקיבוץ הדתי קיימים שלושה אולפני עברית, בקיבוצים - בארות יצחק,שדה אליהו ויבנה. האולפנים הללו קולטים כל שנה סטודנטים מחו"ל לחמישה חודשים שבמהלכם הם לומדים עברית, ידיעת הארץ ומסורת ישראל. אולפני הקיבוץ הדתי נותנים לעולים החדשים את המסגרת שבה ניתן להיקלט בצורה הטובה ביותר, ללמוד עברית, להכיר את הציבור הישראלי ולתכנן את המשך קליטתם בארץ. חלק מבוגרי האולפנים אף נשארים בקיבוצים ובונים שם בתיהם.
באופן היסטורי, אולפני הקיבוץ הדתי לעולים ותיירים היו באחריות ובחסות מחלקת עלייה וקליטה של הסוכנות היהודית לישראל. כיום, באולפני הקיבוץ הדתי קיימת מסגרת בשם "תוכנית מסע" המיועדת לתיירים המגיעים לארץ. התוכנית בחסות הסוכנות היהודית וממשלת ישראל.
בחודשים האחרונים הייתי בקשר ונפגשתי עם המזכירות עולמית של בני- עקיבא ועם שליחי בני- עקיבא היוצאים לחו"ל. מעתה שליחי בני- עקיבא בחו"ל יהוו גם שגרירים של אולפני הקיבוץ הדתי בקרב עולים ותיירים פוטנציאלים ויגייסו סטודנטים עבור האולפנים. עולים אלה שלא במסגרת "תוכנית מסע" ימשיכו להיות באחריות הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה.
שיתוף הפעולה הנ"ל בין אולפני הקיבוץ הדתי לבין בני- עקיבא והסוכנות היהודית יגדיל בעז"ה את מספר המשתתפים באולפני הקיבוץ הדתי. כמו כן, אולפני הקיבוץ הדתי ימשיכו להוות חלק פעיל בעידוד עלייה מהתפוצות.
חסר רכיב